Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Zineb El Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme.

26 maart 2018

Zineb El Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme.

Prometheus 2018

Scherp geformuleerd pamflet door een vrouw die de islamitische aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo overleefde.

Miel Swillens schreef een jaar de aanslagen door islamitische terroristen te Brussel een opmerkelijke tekst op Doorbraak met eenzelfde reeks vaststellingen.

17. ‘Niet één islamitische theocratie staat de burgers vrijheid van geweten en van godsdienst toe. Maar in een Europese context, waar de mensenrechten heilig zijn, zegt de islamist tot een minderheid te behoren en verdedigt hij het recht op anders-zijn dat hij op eigen terrein niet duldt. Zeker, hij wil de vrijheid graag verdedigen, maar alleen de vrijheid nog religieuzer te zijn. De islamist streeft ernaar zijn gemeenschap te isoleren, een muur tussen moslims en anderen op te richten via kleding, cultuur, taal, geografie en recht, om intussen iedereen van haat te beschuldigen. De islamist hekelt haat, niet omdat hij geen haat voelt, maar omdat hij meent er het alleenrecht op te hebben. Erger nog, de islamist denkt de behoeder te zijn van de ‘legitieme haat’, die volgens hem Gods wil zou zijn. Betwist je hem dit alleenrecht, dan ben je islamofoob.

De islamist leent de democratische dialectiek, zegt dat hij een groot aantal mensen vertegenwoordigt om beter minderheden te kunnen onderdrukken. En zolang de islam geen staatsgodsdienst is, beweert de politieke Islam religieuze diversiteit te respecteren, om de onschendbaarheid van het eigen domein beter in de hand te kunnen houden. Het salafistische vocabulaire, niet van dat van Islamitische ‘Staat en de islamitische theocratieën te onderscheiden, wordt door de islamisten verdedigd als een uitdrukking die bij de islamitische identiteit hoort. Afwijzing ervan ziet men als discriminatie van alle moslims. Terecht denk je dat mensen verdelen in homogene groepen die onder verschillende wetten vallen racistisch is, maar de islamist beweert ook het alleenrecht op racisme te hebben. Hij verbiedt dat mensen met zijn geloof trouwen met joden, christenen of atheïsten, maar deze discriminatie is voor hem de wil van God waarover hij op aarde waakt. Als je over hem zegt dat hij een racist is, dan ben je islamofoob.’

30. De islam is absoluut géén religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.

41. ‘Het feit dat duizenden uitzendkrachten van de jihad, uit allerlei landen afkomstig, naargelang de geopolitieke veranderingen van het ene centrum van sharia naar het andere vliegen, bewijst verder dat het voor hen niet genoeg is vrij te zijn hun geloof te belijden, maar dat ze de ambitie koesteren gebieden te veroveren. Gisteren was het Kasjmier of Afghanistan, vandaag is het Mali, Libië of Syrië, en morgen zal het overal zijn waar ze kunnen, ook binnen de omheining van het ‘christelijke fort’ dat tot nu toe voor hen gesloten bleef.

Ontkennen van de pluriforme samenleving, repressief seksisme tegen vrouwen en homo’s, er gewapende milities op na houden, een vlag invoeren en een begrippenapparaat… Het islamitisch fascisme lijkt in alle opzichten op het fascisme van traditioneel extreemrechts. Maar het islamitisch fascisme is geslaagd in wat alle andere vormen van fascisme niet lukte: respectabiliteit krijgen in de ogen van de eigen vijanden bij extreemlinks, intellectuelen, antiracisten, politici en zelfs feministen.’

42. Het islamitisch fascisme lijkt in alle opzichten op het fascisme van traditioneel extreemrechts. Maar het islamitisch fascisme is geslaagd in wat alle andere vromen van fascisme niet lukte: respectabiliteit krijgen in de ogen van de eigen vijanden bij extreemlinks, intellectuelen en zelfs feministen.

44. Juist radicaal-links heeft zijn politieke jargon aan de islamisten geleend, waardoor de hoofddoek kon worden omgetoverd tot symbool van vrijheid, het illegale gebedshuis tot plaats van verzet tegen de onderdrukking, en het terrorisme tot wanhoopsdaad tegen de kapitalistische vergrijpen van het Westen.

46. Bij extreemlinks is men zo verblind in de ‘moslims’ een nieuw proletariaat te zien, maar ze zouden hun ogen eens moeten openen voor het Saudische economische stelsel om te onderkennen hoe weinig het islamisme zich gelegen laat liggen aan de belangen van de werkende klasse en dat sociale rechten zich in de islam beperken tot het idee van liefdadigheid.

65. ‘Dit Westen heeft toegelaten dat de mensen die de moed hebben gehad het tegen het islamitisch fascisme op te nemen en naar het Westen zijn gevlucht, door hun kwelgeesten als islamofoben worden bejegend.

Als dit Westen onvoorwaardelijk partij kiest voor hen die deze strijd voeren, zal het een historische kans grijpen om te onderstrepen dat de westerse waarden wel degelijk universeel zijn.’

Reacties graag naar mailadres.