knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Alle citaten

‘Er is nog zo veel dat ongezegd is.’(Rutger Kopland)

‘Wie schrijft, die blijft. Wie leest, die leeft!’(JVD)

Harnassen waren nooit mooier dan wanneer ze hun oorspronkelijke functie verloren. De mooiste boeken hebben we dus nog te goed. (JVD)

‘Dingen en daden die niet opgeschreven zijn, worden door het duister bedekt en overgeleverd aan het graf der vergetelheid, opgeschreven echter leven ze voort.’ I.A. Boenin (1870-1953)

‘Those who do not know history’s mistakes are doomed to repeat them’. – George Santayana 1905

“Ik weet nooit wat ik ergens over denk, totdat ik lees wat ik er over heb geschreven”
William Faulkner

‘... als een die in de nacht op weg is

met op zijn rug een lamp die hem niet baat,

maar wel het inzicht schenkt aan wie hem volgen.’

(Dante Alighieri, Divina Commedia)

‘Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel’ (Ut conclave sine libris ita corpus sine anima - M.T. Cicero)

‘Er is geen moment, zelfs niet het meest futiele, dat je niet uit de stilte van je oorsprong opwelt, dag en nacht.’ Cesare Pavese, ‘Dialoghi con Leucò’

‘Etiam si omnes, ego non – Ook wanneer allen meedoen, ik niet’ (Johannes Fest)

‘IN SOLIS SIS TIBI TURBA LOCIS - Wees in eenzaamheid een menigte voor jezelf’

(Tibullus)

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ; Adieu, vive clarté de nos étés trop courts ! »
(Charles Baudelaire -Les Fleurs du mal)

‘Straks breekt die tijd weer aan  die donker is en koud;Vaarwel, zomer zo kort, vaarwel, heldere glans!” Baudelaire geciteerd door Jorge Semprun in ‘Adieu, vive Clarté’ – Coronam Vidi – 11 08 1999

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion, wer jene beide nicht besitzt, der habe Religion. (J.W von Goethe)

‘Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.’ Friedrich Nietzsche.

‘Wat ikzelf niet zo goed kan zeggen omdat mijn taal of mijn verstand daar te zwak voor is, laat ik anderen zeggen. Ik tel mijn citaten niet, ik weeg ze af. Als ik met hun aantal eer had willen inleggen, zou ik er twee keer zoveel genomen hebben.’ (Michel de Montaigne, geciteerd door Piet de Moor in Schemerland)

‘Literatuur is verzet tegen sprakeloosheid’ (Jacq Vogelaar).

‘Wij worden geboren in de illusie dat de wereld van ons is. Volwassen zijn wij van de wereld. Oud worden is begrijpen dat wij niet meer van deze wereld zijn.’

(JVD)

‘Van de (wan)daden van voorouders zijn afstammelingen alleen erfgenaam als ze die onderschrijven.’ Stefan Beyst

‘Wat in je jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd’  (Maarten Toonder)

‘Een mens stelt zich ten doel de wereld in kaart te brengen. In de loop van de jaren bevolkt hij een ruimte met beelden van provincies, van koninkrijken, van bergen, van baaien, van schepen, van eilanden, van vissen, van kamers, van werktuigen, van sterren, van paarden en van personen. Kort voor hij sterft, ontdekt hij dat zich in dat geduldige lijnen labyrint het beeld van zijn eigen gelaat aftekent”. (Jorge Luis Borges)

‘Nabokov voelde zich geroepen om, alvorens de tekst voor zijn studenten in Ithaca te analyseren, er een paar eenvoudige en rake woorden over te zeggen: ” Schoonheid plus mededogen – dichter kunnen we een definitie van de kunst niet naderen. Waar schoonheid is, daar is mededogen, om de simpele reden dat schoonheid moet sterven: altijd weer sterft de schoonheid; de vorm sterft met de inhoud, de wereld sterft met het individu. Als Kafka’’s ‘’De gedaantewisseling iemand raakt als iets dat meer is dan een entomologische fantasie, feliciteer ik hem omdat hij tot de gelederen van de goede en deskundige lezers is toegetreden.’ (Roberto Calasso, K.)

Boeken zijn spiegels: je ziet slechts dat wat je zelf al in je draagt?. (Carlos Ruiz Zafòn – De schaduw van de wind)

‘De andere roman dus? Die van het woord, de kreet? Die van de taal? Precies. Maar dat wil meteen zeggen: het engagement met de werkelijkheid voortaan anders gezegd. Adieu een schriftuur die, vertellend, er niet in slaagt boven het vertellen uit te stijgen. Ik heb de roman, zeg liever de tekst, het boek, altijd begrepen als het opwekken van leven, leven geven, leven doorgeven. Leven aan leven doorgeven. In woede, in mededogen, in gezang. Het woord openbarend aan het woord gelaten. Zoals Picasso in een andere discipline zijn Guernica ‘zegde’, uitzegde, in zijn essentie de zegging definitief, uniek. Anders, onvergetelijk. Zo wordt de komende roman uniek in de zegging, definitief, nog eens: anders. Pas zo blijft hij roman, het onuitspreekbare uitsprekend. Of om het met Peter Verhelst te herhalen: ‘Taal die je aan de haren boven de realiteit uitsleurt.’ Zo is het: syllabe op syllabe in brand staan, aldus ontstaat uit het schrijven een boek, aldus ontstaat uit het boek zijn lezer, zijn wereld, zijn tijd.’ Ivo Michiels in www.dwb.be

“Waarom stel ik zulke hoge eisen aan literatuur? Omdat wij in een cultuur leven die op elk niveau trivialiseert en corrumpeert. Indien wij geen weerstand bieden tegen deze voortschrijdende trivialisering van alles en nog wat, worden wij tot medeplichtigen en mededaders in plaats van alleen maar slachtoffers. Literatuur kan een manier zijn om zich te verzetten tegen de triomfantelijke vernietiging van cultuur, maar dan alleen wanneer zij zelf ‘noodzakelijk’ is: wanneer zij substantieel bestaat uit een verhaal dat nodig moest worden verteld, en dat op die manier moest worden verteld, in dat precieze taalgebruik, met die specifieke snelheid, intensiteit en rijpheid. De som van die eigenschappen zou je bijvoorbeeld ‘wijsheid’ kunnen noemen. En niets is tegenwoordig subversiever. Dat is wat ik verwacht van een boek.” – Susan Sontag


‘Ik kan me geen Europa indenken zonder romans. Dan spreek ik over de roman als manier van denken, doorgronden en verbeelden, en ook als manier om zich in iemand anders te verplaatsen.’ (Orhan Pamuk)

‘Cave hominem unius libri’ – hoed je voor de mens van één boek. (Thomas van Aquino 1225 – 1274)

‘Cave hominem unius libri’ las ik eens boven de ingangspoort van een bibliotheek. In de plaats van ‘cave’ zie je ook wel ‘timeo’. Een woord van Thomas naar het schijnt: kijk uit voor de man van één boek, of vrees die man. En Alexander Pope viel hem bij:

A little learning is a dang’rous thing;

Drink deep, or taste not the Pierian spring:

There shallow draughts intoxicate the brain,

And drinking largely sobers us again. (Marc Vanfraechem)

‘Wanneer vrouwen de troon bestijgen, lijkt de macht zich terug te trekken in de coulissen… Wanneer mannen zich wanhopig aan de macht vastklampen, wordt doorgaans vanuit de coulissen aan de touwtjes getrokken… Vrouwen dragen het leven, mannen spelen het spel, maar vaak als acteurs die hun rol verwarren met het ware leven.’ (JVD)

‘Inbreuken op de privacy van de burger, intelligente camera’s ondermijnen – onder het mom van beveiliging tegen terreurdreiging – de kern van iedere democratie, de kunst van het veinzen.’(JVD)

‘Zoals theaters essentieel zijn voor een democratisch bestel, is het bouleuterion onmisbaar voor een representatieve democratie. Democratie kan niet zonder leugen, zonder veinzen, zonder toneelspel. Dat vereist een zeker besef van theatrocratie in deze samenlevingsvorm’. (JVD)

‘De democratie wordt gefnuikt door het populisme. Theater wordt ingeruild voor Arena, Circus, Stadion en TV.’ (JVD)

‘De eer van een land wordt niet besmeurd door de zwarte vlekken in de geschiedenis, maar door de onmogelijkheid erover te praten’ (Orhan Pamuk)

’ We zijn het gezicht in de spiegel, de naam en de nationaliteit die we kregen, het geslacht dat door onze cultuur voor eens en altijd wordt bepaald, de weerspiegeling in het oog van de mensen naar wie we kijken, de droom van de persoon die van ons houdt en de nachtmerrie van wie ons haat, we zijn het prille lichaam in het wiegje en het roerloze lichaam in de lijkwade.’ (Alberto Manguel’ – Lezing voor 10 jaar Het beschrijf)

Wanneer ik word gekwetst, komen de destijds ondergane kwetsingen opnieuw naar boven, wanneer ik me schuldig voel, de schuldgevoelens van destijds, en in het verlangen van nu, het heimwee van nu voel ik het verlangen en het heimwee van toen. De lagen van ons leven liggen zo dicht op elkaar dat we in het latere altijd het vroegere tegenkomen, niet als iets wat afgedaan en afgehandeld is, maar actueel en levend. (Bernhard Schlink, De Voorlezer, 160)

‘Wat kan een arme jongen vandaag de dag nog doen? Waar is Bono mee bezig als hij op de G8 top de gulheid van Bush jegens Afrika prijst? (...) Begin jaren zeventig was de protestcultuur al overgenomen door het kapitalistische bedrijfsleven. (...) Met behulp van rocksongs wordt alles aan de man gebracht, van Coca Cola tot de nieuwe Duitse kanselier ‘’Angie’’ Merkel. (...) Wat kan een een arme jongen dan vandaag de dag nog doen? Hij kan misschien een blog beginnen. Omdat de gevestigde media, vooral in de V.S., deel uitmaken van dezelfde amusementsimperia die ook eigenaar zijn van de meeste popmuziek, is er weinig of geen ruimte voor nieuwe critici om gezagsdragers het mes op de keel te zetten. Maar de bloggosfeer gonst van het leven. (...) Hoe dit zich precies zal vertalen in de woorden en muziek van een nieuwe protestcultuur weet eigenlijk niemand. Intussen zullen we het moeten doen met films over de manier waarop dit vroeger is gegaan.’ (Bob Dylan, No Direction Home, Martin Scorcese) Ian Buruma, Vrij Nederland 1/2006.

‘Politics is opposed to morality, as philosophy to naivety”’ (Emmanuel Levinas)

”De menselijkheid is geen toestand die wordt ondergaan, het is een waardigheid die veroverd moet worden ”Vercors, Les animaux dénaturés.

‘Het is de onrust die de mens voortdrijft’ (Gerrit Komrij)

‘La loi du clerc est, quand l’univers entier s’agenouille devant l’injuste devenu maitre du monde, de rester debout et de lui opposer la conscience humaine.’

(Julien Benda)

‘Je kunt een regering alleen het recht ontzeggen zich met de dwalingen van de burgers bezig te houden als die dwalingen geen misdrijven zijn. Ze verstoren de samenleving zodra ze aanzetten tot fanatisme. Bijgevolg moeten de burgers om te beginnen geen fanatici zijn om mee te kunnen genieten van de verdraagzaamheid.’ Traité sur la Tolerance, Voltaire

“Minder bekend is de paradox van de tolerantie: onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie. (…) we moeten wel het recht opeisen ze te verbieden, zo nodig zelfs met geweld. (…) We moeten dan ook uit naam van de tolerantie het recht opeisen de intolerante medemens niet te tolereren. We moeten eisen dat elke beweging die intolerantie predikt, zichzelf buiten de wet stelt, en we moeten het aanzetten tot intolerantie en vervolging als crimineel beschouwen, net zoals we het aanzetten tot moord, kidnapping of terugkeer van de slavenhandel als crimineel moeten beschouwen.” (Karl Popper, De open maatschappij en haar vijanden)


‘Misschien bestaat er slechts één juiste indeling van de mensen: in bosmensen en woestijnmensen. Het bos is vol vragen. Alleen de woestijn vraagt niets, geeft niets en belooft niets. De woestijnmens heeft slechts één gevoel en kent slechts één waarheid. De bosmens heeft vele gezichten. De fanaticus komt van de woestijn, de scheppende mens van het bos.’ (Kurban Said in Ali en Nino)

“En misschien wel het belangrijkste: we moeten zelfkritisch zijn. Je moet het gevoel ontwikkelen dat je niet alleen door anderen belogen kan worden, maar vooral ook door jezelf. We zien al te vaak tekortkomingen bij anderen maar overschatten onze eigen kennis. Onze argwanende houding is altijd argwanend naar de ander; niet naar onszelf. Terwijl je juist moet leren hoe makkelijk je informatie voor waar aanneemt wanneer die bevestigt wat je al denkt. Kritisch denken begint juist bij zelfkritiek. Vergissen is menselijk. Sta open voor correcties. En leer dat ongelijk hebben geen nederlaag is.” Tinneke Beeckman

‘Ieder mens bezit minstens negen karakters: een beroeps-, een nationaal,een staats-, een klassen-, een geografisch, een geslachts-, een bewust, een onbewust, en misschien ook nog wel een privékarakter. (Robert Musil – De Man zonder eigenschappen)

‘Nicht die Fakten sind entscheidend, sondern die Vorstellung, die sich die Menschen von den Fakten machen. – Het komt niet op de feiten aan, maar op de voorstelling die de mensen van de feiten hebben. Die voorstelling kan je als krant beïnvloeden.’ (Marion Gräfin Dönhoff)

‘Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen.’ (Leo Vroman, Vrede, uit Slaapwandelen 1957)

“The inhabitants of the earth are of two sorts: those with brains, but no religion, and those with religion, but no brains.” – “ Er zijn twee soorten bewoners op aarde; de enen hebben de rede, maar geen religie, de anderen hebben de religie maar niet de rede “-Abdul Ala Al-Ma’RI (Aleppo, 973- 1057)

Godsdienst als opium VOOR het volk, staat voor de machthebbers die gretig met religie hun horig (kies-)vee manipuleren – Godsdienst als opium VAN het volk, staat voor de onderdanige die zich met zijn illusie van religare enige zin onder de zon wil creëren. Religie blijft altijd een vorm van functionele pijn. (JVD)

Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour perséverer.(Guillaume le Taciturne.) ‘Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden’ (Willem de Zwijger)

‘Mijn werk is voor mij een noodzaak: het geeft mijn leven zin, het is mijn religie. En wat is zingeving anders dan het zinloze leven voor jezelf boeiend proberen te maken?’

(Michaël Borremans, kunstschilder Humo 3426-156)

‘De actuele stand van de vrije boodschappenmarkt, die, voorzover men dat kan beoordelen, tevens haar eindtoestand zal zijn, is door Franz Kafka in een kleine parabel uit 1914 exemplarisch opgeroepen: ” Ze werden voor de keuze gesteld koningen of koeriers te zijn. Zoals alle kinderen wilden ze allemaal koeriers zijn, daarom zijn er louter koeriers. En omdat er geen koningen zijn, lopen ze doelloos in het rond en roepen elkaar hun zinloos geworden berichten toe. Graag zouden ze een einde aan hun ellendige leven willen maken, maar vanwege hun ambtseed durven ze dat niet’ (Peter Sloterdijk in Sferen)

‘Ze mogen Tanger weer terughebben van me. De Duitse pornofilms die je na middernacht via de satelliet ziet. De uit hun oksels stinkende boerenpummels die in de donkere steegjes hun bier eruit kotsen. De kontdraaiende gansjes die zich bij ladingen tegelijk snaterend en wel laten meenemen in de in Europa gestolen Mercedessen. De halve garen die een sluier dragen omdat ze hun tijd niet willen dragen en denken dat ze het paradijs op een koopje toe zullen krijgen.’(Nedjma, Wilde Vijg)

‘Ik heb geen probleem met vrijwillig gedragen hoofddoeken, wel met zelf opgelegde blinddoeken.’(Dirk Verhofstadt)

‘Schwerer ist es das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.’(Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I, S. 1241)

‘Iedereen gaat dood op een manier die op hem lijkt. Sommigen in stilte, op hun tenen, anderen lopen achteruit, terwijl ze om vergiffenis of toestemming vragen. Sommigen gaan heftig discussiërend of om uitleg vragend, en sommigen banen zich vechtend en vloekend een weg erheen. Anderen omarmen hem. Sommigen sluiten hun ogen, weer anderen huilen.(Eduardo Galeano geciteerd in Bruno Arpaia – De engel van de geschiedenis)

‘Er bestaat een schilderij van Paul Klee, dat Angelus Novus heet. Er staat een engel op afgebeeld die zo te zien op het punt staat zich te verwijderen van iets waar hij zijn blik strak op gericht houdt. Zijn ogen en zijn mond zijn opengesperd, hij heeft zijn vleugels gespreid. Zo moet de engel van de geschiedenis eruit ziehn. Zijn gelaat is naar het verleden gewend. Daar waar wij een reeks gebeurtenissen waarnemen, ziet hij een enkele catastrofe, en daarin wordt die zonder enig respijt puinhoop op puinhoop gestapeld, die hem voor de voeten geworpen wordt. De engel zou wel willen blijven, de doden tot leven wekken en de brokstukken weer tot een geheel maken. Maar zijn vleugels vangen de wind die uit het paradijs waait, een storm die zo hard is dat hij ze niet kan sluiten. Deze storm stuwt hem onweerstaanbaar voort de toekomst in die hij de rug heeft toegekeerd, terwijl de stapel puin voor hem tot aan de hemel groeit. Deze storm is wat wij vooruitgang noemen.’

(Bruno Arpaia, L’angelo della Storia, De engel van de geschiedenis – en roman over de laatste jaren van de Duitse filosoof Walter Benjamin als balling)

“Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres. » Alexis de Tocqueville.

” Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen ” Søren Kierkegaard

‘Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd worden’. Søren Kierkegaard


‘Rudern als Lebenskunst: Vorwärtsfahren, rückwärtsschauen


Rudern ist eine eigenartige Art der menschlichen Fortbewegung, doch vielleicht die philosophischste unter ihnen. Der Ruderer fährt vorwärts, blickt dabei aber immer zurück. Alles, was er sieht, ist schon vergangen, liegt hinter ihm und dem Boot, auf dem er fährt – die schöne Frau, die schöne Anlegestelle, das schöne Fotomotiv. Der Ruderer durchfährt eine Gegenwart, die er stets schon verlassen hat. Seinen Weg säumen tempi passati, verstrichene Gelegenheiten, verpasste Chancen. Das prägt seine Wahrnehmung der Welt und sein Verhältnis zu ihr. Rudern verhilft zu Kontemplation und einer Haltung gelassenen Loslassens. Es ist, sagen Kenner, die preußische Art der Meditation. Der amerikanische Soziologe und Autor Craig Lambert nennt es „eine Lebenskunst“.’PETER SANDMEYER, FAZ 13.09.2013,


‘Willy Münzenberg ontdekte als een der kopstukken van de Derde Internationale dat intellectuelen met een zekere maatschappelijke positie zichzelf graag als radicalen beschouwden, en dat revoluties ver van hun bed een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hen uitoefenden.( Antonio Muñoz Molina, Sefarad, het boek der ballingen.)

‘Het probleem met het internet is dat eender wat beweerd kan worden. Wat daar aan complottheorieën op tafel komt… Er zou een vak op school moeten komen dat leerlingen daarmee leert omgaan. Anderzijds is het internet een soort wereldgeweten: niets blijft nog geheim.” (Günter Wallraff in MO*42)

‘Er zijn drieduizend jaar van gebeden nodig om je hoofd naast dat van je geliefde op het kussen te leggen. Voor een vader en dochter? Duizend jaar misschien.’ (Li Yiyun in A Thousand Years of Good Prayers)

‘Ludwig Mies van der Rohe has long been fascinated by the idea of building museums. In 1943, he outlined his concept for “a museum for a small city” in Architectural Forum. “The first problem,” he said, “is to establish the museum as a center for the enjoyment, not the interment, of art.” To do this, he proposed to erase “the barrier between the work of art and the community” with a garden approach for the display of sculpture, plus a single, glass-curtained gallery built on a steel frame with freestanding interior walls. “The architectural space thus achieved,” he concluded, “becomes defining rather than confining.” Die Jury des von der Stadt Essen ausgelobten internationalen Architektenwettbewerbes hat in ihrer Sitzung vom 13. März 2007 David Chipperfield Architects, Berlin/London zum Sieger erklärt. Herr Prof. Beitz nahm die Empfehlung der Jury für die Krupp-Stiftung an und bestimmte, dass der Neubau des Museum Folkwang von David Chipperfield Architects umgesetzt wird. (http://www.museum-folkwang.de/index.php?id=5654)

‘In Zuid-Amerika hebben ze voor het populisme een mooie uitdrukking: vioolpolitiek – het instrument wordt met de linkerhand vastgehouden, terwijl het met de rechterhand wordt bespeeld’ (Rik Van Cauwelaert, Knack 2 mei 2007)

‘Spin, de betonrot van de democratische politiek.’ (Marc Chavannes in NRC05052007)

‘Il n’y a qu’une communication universelle authentique: l’échange des corps par le langage secret des signes corporels.’ (Pierre Klossowski -La monnaie vivante 1970)

‘Sinte Perceptia, patrones van de spindoctors, sta hen bij!’ (Marc Reynebeau DS 5 juni 2007 over de verkiezsingsdebatten op tv.)

‘Wie door perceptie wordt geboren, zal door perceptie vergaan’ Herman Van Rompuy, koninklijk verkenner.

‘Er is niets middelmatig aan de Nederlandse cultuur, maar ik onderken de Nederlandse neiging zichzelf uit te vlakken. Een collega-historicus zei terecht dat Nederland inderdaad te belangrijk geworden is om aan de Nederlanders te worden overgelaten.’ (Jonathan Israel in De Volkskrant 9/6/2007)

‘Veel verbannen denkers beschouwen hun positie als een privilege. Het meest vruchtbare cognitieve prespectief ligt tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid. De banneling hoeft daar niet naar op zoek, want hij bungelt daar al tussen.’(Zygmunt Bauman In Filosofie Magazine 5/2007)

‘”We worden bang gemaakt en maken elkaar bang. Een collega bracht het mooi onder woorden met de opmerking dat ‘’citizenship’’ is veranderd in ‘’citizensheep’‘. Of onze burgerlijke vrijheden in gevaar zijn? Laat me een tegenvraag stellen: zijn de schapen ooit echt vrij onder het wakende oog van de honden?” (Zygmunt Bauman, Filosofie Magazine 5/2007)

‘Onzekerheid zal altijd een groei-industrie blijven. De economie is tegenwoordig afhankelijk van angst.’ (Richard Powers, Orfeo)

‘Een dictatuur zou soms handig zijn, ja. Maar alleen als ik de dictator mag zijn, natuurlijk.’ (Bruno Tobback, sp.a minister van leefmilieu en pensioenen)

‘Margaretha Guidone, de verrode groene huisvrouw uit Kapellen: “Nu heb ik al drie beroemde mensen de hand geschud: de Dalai Lama, Al Gore. En Bruno Tobback”

‘Freya, vrees ik, moet haar vader achterna: CEO’tje spelen. Succes vanuit de hoogte – de basis bereikt ze toch niet meer. Ik buig diep voor het Griekse drama in deze gedempte huisvrouw. Shakespeare kan er ook bij. Niets is wreder dan basismilitanten. Vreemde zijn in je eigen nest: socialisme is meedogenloos.’ (Hugo Camps – De Morgen 01122007)

«Vergeet het idee dat de arbeidersbeweging nog te redden is. Die beweging is sociologisch kapot. Vergeet ook de sociaaldemocratie. Ze zit helemaal in het defensief en ze raakt er niet meer uit.” (Michel Bauwens)

Het tijdperk van het infantiel socialisme is officieel aangebroken, het socialisme van de kleurlozen, de onvruchtbaren, de intriganten en de zich werkers aan de basis noemende opnaaiers van het gepeupel. – Gerrit Komrij - Averechts (1980)

Straks zijn er meer mensen aan het werk om mensen aan het werk te helpen, dan er mensen aan het werk zijn. – Gerrit Komrij

Zonder het bewustzijn van de dood is het leven niets. Zonder het bewustzijn van het leven is de dood niets. – Gerrit Komrij - Intimiteiten (1993)

De geschiedenis herhaalt zich: de eerste keer als tragedie, de tweede keer als klucht. Nee. Er is nog een derde weerspiegeling van dezelfde gebeurtenissen, van hetzelfde onderwerp, een weerspiegeling in de ‘lachspiegel’ van de onderwereld. Het onderwerp is onvoorstelbaar en tegelijk werkelijk, het bestaat echt en leeft naast ons.’ (Jacq Vogelaar in ‘Kampliteratuur’)

‘Een goed stuk is maar voor 50 procent op het podium te zien. De andere helft ontstaat in het hoofd van de toeschouwer.’ Johan Reyniers (Kaaitheater)

‘Toneelspelen is een vorm van exorcisme voor moordenaars’ (Paolo en Vittorio Taviani over hun Gouden Beer-winnaar ‘Cesare deve morire’ in DM 17102012)

‘Het zijn niet de status, pracht of praal die je in je leven hebt verzameld die finaal tellen. Het is de liefde. Het vermogen ontwikkelen om lief te hebben en geliefd te worden. Dat is het enige.’ Willy Vanderstappen (1948 – 2007) provincieraadslid Groen! Vlaams Brabant – slachtoffer van asbestkanker.

“De toestand is hopeloos en stilaan ook wat ernstig. De vader van Jean-Luc Dehaene, een psychiater, placht zijn zoon de levenswijsheid mee te geven dat je zelfs de grootste gekken kunt begrijpen, zodra je de logica snapt van waaruit ze vertrekken. Het is een methode die ook op Hertoginnedal van toepassing is.” (Yves Desmet – De Morgen)

‘Zelden heeft een volk zoveel geleden, met zo weinig resultaat’. Dr. Haider Abdel Shafi (Gaza, 1919-2007) Alsof lijden enige resultaatsgarantie zou kunnen bieden…

“De wereld is vol vooroordelen: gezag, gewoonte, gebrek aan zelfkritiek. De wetenschap is een langzaam voortschrijden, gewikkeld in een gedurige strijd met de massa zonder ontwikkeling. Haar ergste vijand is de mening dat ze reeds klaar is, de aanbidding van de autoriteit, het voortdurend beroep doen op beroemde namen. ” (Roger Bacon 1212-1292)

’Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect om uit zijn kosmische isolement te ontsnappen door de begrijpen.’ (W.F. Hermans)

‘Wetenschap is een handel in onzekerheid’ (Luc Bonneux)

“Onderzoek geeft ons geen zekerheden maar inzichten. De waarheid bestaat niet ook al reken je hem uit tot twee cijfers achter de komma.” (Ivan Wolffers)

‘Het zuiver wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit, waarvan het resultaat niet te voorspellen is, wordt ingewisseld voor een uitsluitend toegepaste, probleemoplossende en meer efficiënte werkwijze, zowel in de letteren als in de natuurwetenschappen, waarbij alles voorspeld en gemeten kan worden. ‘ (John Williams, ‘Stoner’)

‘Het is belangrijk om de traditie overeind te houden, want de traditie is de beschaving. (...) Hij was getuige van waarden die belangrijk zijn [... ] Wat ik in de roman belangrijk vind, is Stoners gevoel van een vák. Doceren is voor hem een vak – een vak in de goede en eerzame zin van het woord. Zijn vak gaf hem een bepaald soort identiteit en maakte hem tot wat hij was [... ] Waar het om gaat, is de liefde voor de zaak. En als je ergens van houdt, ga je het begrijpen. Het gebrek aan die liefde kenmerkt de slechte docent.’ (John Williams over ‘Stoner’ in 1985)

‘Education is not about filling a bucket, but about lighting a fire’ W.B.Yeats

‘De auteurs die mij de afgelopen dertig jaren hebben aangevallen, waren vrijwel altijd van zulke theoretiserende sociaal werkers. Deze mensen leven in het systeem van de sociologische totale smoes. Ze geven zichzelf een goed geweten, door andere mensen de toegang te weigeren tot ethische problemen. De sociologie is een gruwelijke demoraliseringsmachine. Zij maakt altijd begrijpelijk waarom mensen dit of dat doen, en niet datgene wat ze zouden moeten doen. Het is één reusachtig systeem van uitvluchten. Wie met iets zinvols wil beginnen, moet dat denken de rug toekeren.’ (Peter Sloterdijk De Groene Amsterdammer Heerlijke nieuwe wereld – 12/6/2013)

De groeiende dominantie van kwantitatieve evaluaties van onderzoek bedreigt de subjectieve waarden die echt van belang zijn in de academische wereld.’ (Colin Macilwain – Nature – Knack 20130925)

Rook niet. Kies voor een vorm van lichaamsbeweging waar u van geniet. Drink alcohol, maar met mate(n). Laat niemand over u heen lopen. Zorg dat u niet het gevoel heeft dat u in de val zit, ook op uw werk. Geniet van het gezelschap van anderen. Mensen hebben altijd geweten dat stress dodelijk is.

De medische gemeenschap, die een verschrikkelijke aversie heeft tegen het idee dat er een verband is tussen de geest en het lichaam, heeft geprobeerd deze kennis te verpulveren, met de wetenschappelijke methode als wapen. ‘We kunnen het niet meten, dus bestaat het niet.’  (Malcolm Kendrick)

Je krijgt zo’n cultuur, typisch voor deze tijd, dat je generalisten moet hebben. Specifieke vakkennis is meteen suspect. ‘Ik ben niet van de inhoud’, zeggen ze dan, ‘ik ben van het proces’. Gallisch word ik daarvan.’  (Jan Kuitenbrouwer)

‘De regering heeft hopen nieuwe ideëen: poliklinieken, meer consultaties, langere consultaties en ga zo maar door. Het is allemaal flauwe kul. Wat patiënten willen is een dokter die hen kent. Alleen zo kan je de beste zorg versrekken.’ (Huisarts Cornel Fleming op BBC News in Artsenkrant 11042008)

Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver. (’ Adolphe’ van Benjamin Constant 1767-1830 – geciteerd door Dorian van der Brempt in de Morgen van 21082008)

‘Banken blijven het Vaticaan in deze samenleving. Mij verbaast het niet. In de vorige eeuw zaten ministers van Staat in de raden van bestuur van banken en holdings. Het was hun gratuite vangnet voor de oude dag. CVP-ers als vader Eyskens en Theo Lefèvre waren de favoriete adoptiekinderen van de Kredietbank. Socialisten als André Cools en Guy Spitaels coiffeerden het Gemeentekrediet. Liberalen zaten overal. Het Gemeentekrediet: wat een feest! Recepties, persprijzen, skyboxen: het hield niet op. Wijlen woordvoerder Johan Struye mocht er graag Catherine Deneuve bij halen. Alles van het leven was jacuzzi, in het voormalige Dexia. Bankiers en politici: ze pijpten elkaar waar ze bij stonden.’ (Hugo Camps in De Morgen van 20092008)

Barack Obama, president of the U.S.A.: the end of the white man’s burden? (JVD – 21012009)

Logischerwijs is het onmogelijk dat alle godsdiensten tegelijkertijd gelijk hebben,?daarentegen is het perfect mogelijk dat zij allen ongelijk hebben. (K.L.)

De meester in zijn wijsheid gist waar de leerling in zijn waan beslist.(Tom Holland in ‘Perzisch Vuur’)

‘Quand côte à côte, nous serons enfin des gisants, l’alliance de nos livres nous réunira pour le meilleur et pour le pire dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur, à toi et à moi.’ (Elsa Triolet – Louis Aragon – Saint-Arnoult-en-Yvelines)

‘Le maoïsme mène à tout à condition d’en sortir à temps ! (M.E.)

’ Niets is wit of zwart, en het wit is vaak iets zwarts dat zich verbergt, en het zwart is soms het wit dat zich heeft laten betrappen.’ Romain Gary

‘Qui craint de souffrir, il souffre deja de ce qu’il craint. – De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest.’ Montaigne, Essais, III, 13.

„Onze morele vooruitgang is zo ver gegaan, dat het progressief is geworden om te bepalen wat we nog mogen zeggen of denken.”  (Michael Shermer)

‘Zeg hem dat hij voor de dromen van zijn jeugd ontzag moet hebben!’ (Schiller in Don Carlos).

Hans Sahl verwees naar dit citaat in zijn ‘Memoires van een moralist’ over zijn weerzien in New York met de grote Duitse regisseur Erwin Piscator die in tegenstelling tot hemzelf naar Moskou gevlucht was om bij de ware kameraden onderdak te vinden wanneer de nazi’s de macht hadden gegrepen in Berlin. Piscators aanblik in New York herinnerde hem hoe hij het insect nog kon zien als hij de barnsteen tegen het licht hield. Dan dacht hij aan de woorden van Schiller in Don Carlos: ’Zeg hem dat hij voor de dromen van zijn jeugd ontzag moet hebben’.

Geen enkele godsdienst welke dan ook, zal mensen ooit nader tot elkaar brengen en met elkaar verzoenen; integendeel, religie is en blijft de oorzaak van onbeschrijfelijk leed, van bloedvergieten, van het afgrijselijke lichamelijke en geestelijke geweld dat een van de meest duistere hoofdstukken vormt in de rampzalige geschiedenis van de mensheid. (José Saramago)

En mensen staan wereldwijd bekend als de enige dieren die in staat zijn om te liegen, wat ze nu eens mogen doen uit angst en dan weer omdat ze er belang bij hebben, maar ook wel eens omdat ze bijtijds inzien dat het hun enige kans is om de waarheid te verdedigen. (Jose Saramago,De stad der zienden)

“Farewell has a sweet sound of reluctance. Good-bye is short and final,
a word with teeth sharp to bite through the string that ties past to the future.”
“Failure is a state of mind. It’s like one of those sand traps an ant lion digs.
You keep sliding back. Takes one hell of a jump to get out of it.”
“It’s so much darker when a light goes out than it would have been if it had never shone.”
Winter of Our Discontent – John Steinbeck

Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit – Henri Lacordaire

‘Ontroering is een zeldzaam goed, dat niet om tranen, wel om inzicht vraagt, om een besef van de eenmaligheid en kortstondigheid van jezelf evenzeer als van het voorwerp van je medelijden.’ (Gerard Koolschijn in het nawoord ‘De mens een kindermoordenaar’ bij ‘Euripides – Medea & Bachanten’)

‘Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur’. (Le mariage de Figaro – Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 1732 – 1799)

Het bestuderen van boeken is een trage, weinig energieke en opwindende bezigheid, terwijl het discussiëren zowel leerzaam is als stimulerend. Als ik met een sterke, geduchte tegenstander discussieer, legt hij mij het vuur na aan de schenen, en terwijl hij mij van links en rechts bestookt, prikkelen zijn gedachten de mijne. En doordat de rivaliteit , de eerzucht en de drang van hem te winnen mij opzwepen, groei ik boven mezelf uit. Niets is dodelijker voor een discussie dan eensgezindheid. (Uit de Essays van Montaigne)

‘Passender is het om de meeste uitingen van populisme te zien als een nuttige correctie van democratisch falen. Een ongeïnspireerde, bevoogdende en middelpuntzoekende politieke praktijk die de noden, angsten en belangen van tallozen loochent en negeert, roept populisme op. Als ideologische tegenstellingen verdwijnen, kan de tegenstelling volk-elite of volk-establishment de overhand krijgen.’ (H.J. Schoo Republiek van vrije burgers – 2007)

Mensen die van honden houden, fokken honden, en mensen die van zwakkeren houden zorgen dat er zwakke groepen komen. De PvdA fokt zwakkeren zoals anderen honden fokken. (Willem Drees jr.Nederlands PvdA DS’70 politicus) – Volkskrant 11-10-2010 – ‘Zo makkelijk is links niet van Bosma af’ door MEINDERT FENNEMA, hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen aan de UvA over ‘De Schijn-Elite van de Valse Munters’ waarin volgens hem de PVV gaat aantonen dat Nieuw Links de oude idealen van de PvdA onder Drees, die teruggaan op de geschriften van Jacques de Kadt, verkwanseld heeft.

‘Het kosmopolitisme is het provincialisme van de verwenden’ – Peter Sloterdijk

‘De poging om een multiculturele samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt. (Angela Merkel, Duits Bondskanselier)

‘Als er oorlog komt kunnen we maar best gewoon in leven blijven en op die manier het aantal geestelijk gezonden vergroten.’ George Orwell

Der dritte Gott: ‘Die Leute haben genug zu tun, nur das nackte Leben zu retten. Gute Vorsätze bringen sie an den Rand des Abgrunds, gute Taten stürzen sie hinab.’ (Bertold Brecht, ‘Der gute Mensch von Sezuan’)

Een vertaling hiervan kan als volgt klinken:

‘Mensen hebben genoeg om handen met alleen al het redden van hun naakte bestaan. Goede voornemens brengt ze aan de rand van de afgrond. Het goede doen (om het goede) stort hen erin.

‘Het geheim van een volksmenner is zich even dom voor te doen als zijn toehoorders, waardoor zij geloven even verstandig te zijn als hij’ (Karl Kraus)

‘Zinnelijkheid weet niets van wat het gedaan heeft.

Hysterie herinnert zich alles wat het niet gedaan heeft.’ (Karl Kraus)

‘Wat we zien helpt ons de wereld begrijpen maar verhindert ons de werkelijkheid te doorgronden. Zijn is schijn. ’ Gerhard Richter

‘C’est dans la relation de l’homme au signifiant que le drame de la folie se situe. (J. Lacan, D’une question préliminaire  tout traitement possible de la psychose ‘, dans Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 574.)

‘Toneelspelen is een vorm van exorcisme voor moordenaars’ - Paolo en Vittorio Taviani over hun Gouden Beer-winnaar ‘Cesare deve morire’ in DM 17102012

Respect en erkenning eisen voor goden, profeten, religieuze instituten en symbolen is onderwerping eisen van anders- of ongelovigen. Er is een groot verschil tussen een mens die troost vindt in een geloof en het machtsspel van de bedienaars van dat geloof. De hoofdredacteur van Charlie Hebdo heeft dit zeer goed gezien. Stéphane Charbonnier – Charb – verklaarde in Le Monde naar aanleiding van hun Sharia Hebdo en de recente reeks cartoons over de islam: “Wij moeten doorgaan tot de islam evenzeer gebanaliseerd is als het katholicisme. We hebben twee taboes doorbroken, Eros en Thanatos. Rest nog dat op religies.”( Le Monde 20092012)

Ik heb geen kinderen, geen vrouw, geen auto, geen schuld. Wat ik nu ga zeggen klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar ik sterf liever rechtop dan dat ik moet leven op mijn knieën. (Charb in een interview met Le Monde – 2012)

Stéphane Charbonnier geboren op 21 augustus 1967 –  vermoord te Parijs met de redactie van Charlie Hebdo op 7 januari 2015 door Islamitische strijders.

Derecho a la blasfemia: ’ Solo el individuo tiene honor, por eso no puede haber atentados al honor de los dioses y los mitos.’ (El Pais 26092012)

“De fanatiekeling is een wandelend uitroepteken. Hij of zij is een grote altruïst: hij wil jou veranderen. Hij is niet geïnteresseerd in zichzelf, maar in jou. Hij wil jou veranderen voor je eigen goed. En hij gaat ervan uit dat je niet weet wat goed voor je is. Hij moet het je leren. Als je traag van begrip bent, zal hij je doden voor je eigen bestwil.” (Amos Oz)

Deze wereld, waarin de rede meer en meer thuis is, is niet meer bewoonbaar. (Emanuel Levinas 1906 – 1995)

‘Er is een mooie zin van Voltaire, uit Candide: l’homme est né pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude ou dans la lethargie de l’ennui – De mens is geboren om of gek van onrust, of lamgeslagen door verveling te leven.’ Dat is een magnifieke zin, die eigenlijk alles zegt. Ze geeft precies de twee uitersten weer waartussen we ons bevinden.’ Franse cultuurfilosoof Pascal Bruckner. ‘We zitten gevangen in een permanente vraag om méér.’ – Volkskrant 020420011

‘David Priestland (Merchant, soldier, sage – a new history of power) beklaagt zich erover dat de huidige generatie leiders zodanig geïnfecteerd is met het ethos van de koopman, dat een nieuw mondiaal sociaal-democratisch vergelijk vooralsnog onwaarschijnlijk is. Zo zijn we volgens hem sinds 2008 niets opgeschoten, de onderliggende oorzaken van de crisis worden niet aangepakt. De historicus vestigt zijn hoop in arren moede op volgende generaties. Intussen, besluit hij zijn betoog, ‘as society frays, the warrior is waiting in the wings.’ (terwijl de samenleving uiteen begint te vallen, staat de krijger klaar in de coulissen).

SATOR

AREPO

TENET

OPERA

ROTAS

Zaaien op land doet het wiel (van de tijd) wentelen.

“Verontwaardiging ontaardt makkelijk in een soort weerwraak, omdat ze een vorm is van haat. (...)Verontwaardiging geldt niet als morele graadmeter omdat ‘verontwaardiging slechts het masker van billijkheid draagt’ ( E,IV, aanhangsel hfdst XXIV - Tinneke Beeckman, Door Spinoza’s lens, 57)

‘Indignatio est odium erga aliquem qui alteri malefecit’ (Spinoza Ethica) Verontwaardiging is haat jegens iemand die een ander heeft kwaad gedaan. (Suchtelen)

Zingend en dansend doet de mens zich kennen als lid van een hogere gemeenschap. Het gaan en spreken heeft hij verleerd en hij is op weg om dansend en zingend de lucht in te vliegen. Uit zijn gebaren spreekt de betovering [..] Zoals hij in zijn dromen de goden wandelen zag, zo wandelt hij nu zelf. De mens is geen kunstenaar meer, hij is kunstwerk geworden. (F. Nietzsche – De geboorte van de tragedie of Griekse cultuur en pessimisme)

“Volgens mij is de tatoeage de Hegeliaanse synthese van de tegenstelling tussen het groeiende onvermogen om anders te zijn en de groeiende behoefte om anders te zijn.” (Theodore Dalrymple)

Ik ben zeker de eerste die diep wordt geraakt telkens wanneer ik ook maar het kleinste gebaar van belangeloze welwillendheid zie. Maar wat mij daarbij tegelijk tot vertwijfeling en afschuw drijft, is het vertoon van goedheid en geveinsd medelijden. Wat ik links dus verwijt is het opeisen van het alleenrecht op goede gevoelens en het uitspelen daarvan met een niet te ontwarren mengeling van oprechtheid en schijnheiligheid, van goede en kwade trouw. Wat me in ieder geval duidelijk lijkt is dat men gaandeweg is afgegleden, van de ware emotie die persoonlijk doorvoeld is en stoelt op directe ervaring, naar een soort gejank van uiterlijke schijn, ja zelfs van pure komedie, die nog slechts deelheeft aan een collectieve bezwering. (Vladimir Dimitrijevic, Personne déplacée)

Multiculturalisme en marktliberalisme hebben veel overeenkomsten: in beide gevallen wordt de waarde van het sociale compromis binnen de eigen grenzen ernstig betwijfeld. (Paul Scheffer – Het land van aankomst)

“Het samengaan van massale immigratie en de verzorgingsstaat is uniek: er zijn geen andere voorbeelden van in de geschiedenis. De gevolgen zijn voor iedereen zichtbaar: grote groepen migranten zijn in een situatie van afhankelijkheid geraakt. Wat een initiatiefrijk deel van de samenleving zou moeten zijn ’ immigranten zijn immers bij uitstek overlevers ’ is verworden tot het meest onbeweeglijke deel van de bevolking.” (Paul Scheffer, Het land van aankomst)

“De EU doet me vaak aan free jazz denken, die van Ornette Coleman, de Amerikaanse saxofonist. (lachend) Het begint met chaos, compleet non-melodische geluiden, maar op het eind is er die prachtig verrassende, contra-intuïtieve harmonie. The Shape of Jazz to Come was Colemans beroemde plaat. De EU kan de shape of the world to come worden.” (José Manuel Barroso , voorzitter Europese Commissie)

Een specialist is iemand die veel weet over weinig, steeds meer te weten komt over steeds minder en tenslotte alles weet over niets.

Een generalist is iemand die weinig weet over veel, steeds minder te weten komt over steeds meer en tenslotte niets weet van alles.

Economen die met grote stelligheid toekomstige ontwikkelingen voorspellen horen in hetzelfde rijtje thuis als piskijkers, wichelaars en waarzeggers. (JVD)

Het zou verstandig zijn zich terug te trekken uit de wereld van het commentaar en de polemiek en zich weer te wijden aan wat hij het liefste deed, aan de kunst die zijn hart, zijn verstand en zijn geest van jongs af aan had gestolen, en weer te leven in het universum van ‘er was eens.’(Salman Rushdie).

“Hij leerde mij te kijken. Het is de enige les die je eigenlijk moeten krijgen in het leven. Iemand moet je leren kijken.” (Stefan Hertmans)

“De waarheid van het leven verbergt zich vaak op plekken die men niet met authenticiteit verbindt. Het leven is subtieler in die dingen dan de moraal van mensen en hun rechtlijnigheden. Het leven werkt als deze kopiërende schilder met schijn die waarheid zal verbeelden.” (Stefan Hertmans, Oorlog en Terpentijn)

“Ach, en inderdaad, gij hadt u toch een en ander over het leven voorgesteld, ervan verwacht, en een zeker doel menen te moeten bereiken? Maar met uw zoontje aan de hand zijt ge alleen nog boog, en volgt met de ogen de pijl?die u is ontschoten. En al het andere, dat ge eenmaal hebt gedroomd, gedacht, bezongen en beweend, tracht ge alleen nog in zijn ogen weer te vinden – en nergens elders.” (Louis Paul Boon in De 17 kaarten van het verleden)

In uw boek Identiteit schuift u naar voor dat om al deze redenen de mens vandaag de dag er niet in slaagt een identiteit op te bouwen. Wat raadt u mensen aan? : - Sociale verbanden zoeken, dat is misschien één van de zaken die ik te weinig benadrukt heb in het boek. Identiteit bestaat uit sociale verhoudingen. Je kan alleen geen identiteit ontwikkelen of onderhouden. (Paul Verhaeghe in Schamper 31012013)

‘Mensen die 10 jaar vooruitkijken denken dat hun persoonlijkheid nauwelijks zal veranderen, terwijl mensen die 10 jaar terug kijken constateren dat ze flink zijn veranderd.’ (Filosofie Magazine 201302 – sciencemag.org)

‘Wie dit alles meer dan belachelijk vindt, moet overwegen wat verstandiger is: zich met het dwaze leven verzoenen, of een balk zoeken om zich aan op te hangen’ (Gerrit Gerritsen, Desiderius Erasmus Roterodamus)

(...) ’Er is sprake van een smartwatch van Apple en van een bril van Google, die alles zal kunnen filmen wat zijn drager ziet. Nog even en je weet je in de publieke ruimte nergens meer onbespied. Niemand die daar last van schijnt te hebben, integendeel, we verwelkomen dat met kloppend hart.  Het meest overschatte goed van de laatste honderd jaar is de nood van de mens aan privacy. Veel sterker is zijn behoefte om opgemerkt te worden, als het niet kan met grootse daden dan desnoods maar met barbaarse of door dagelijks tientallen gevatte onbenulligheden de wereld in te spuwen, wat ook een vorm is van rage against the dying of the light.  Alles is goed om te ontsnappen aan dat gevoel te verdwijnen in de tijd en in de massa. Privacy krijg je à gogo als je dood bent, zoals die vijftigduizend skeletten die onlangs zijn opgegraven in Londen. Pestdoden, neemt men aan, zonder naam en zonder gezicht, anoniem en onderling inwisselbaar, zoals ook hun tot stof en gas vergane hartstochten en driften.

De dood is niet het licht uitdoen, maar de lamp doven omdat de dageraad aanbreekt.

Ik las dat op de rouwbrief van een mij onbekende ‘ere-tandheelkundige verpleegster’, met Scotch Tape vastgeplakt aan het venster van een funerarium waar ik passeerde, op weg naar het café waar ik vergeten  groenten afhaal op dinsdagavond. Het was een intrigerende zin, die door mijn hoofd bleef dwalen toen ik in de nacht oploste met warmoes en koolrabi.’  (Jean-Paul Mulders)

‘De Engelse inlichtingendiensten hielden traditioneel lijsten bij van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder uit het oostblok waarbij van elke patriarch, metropoliet, bisschop, aartspriester en wat al niet meer vermeld werd of betrokken religieus leider al dan niet zelf nog geloofde in zijn godsdienstige leer. Ooit vertelde mij een ooggetuige van de EU contacten met de orthodoxe kerken naar aanleiding van de nakende toetreding van Oost-Europese landen dat hij getroffen was door de perfecte correlatie tussen de rechtgelovigen op die lijst en hun totaal gebrek aan interesse voor de problemen van hun gelovigen. Enkel religieuze leiders die zich niet vastbeten in hun geloofswaarheden bleken niet zozeer begaan met hun eigen belangen dan wel met die van de hen toevertrouwde gelovigen. Aartsbisschop André – Joseph – Mutien Léonard, primaat van België, hoort blijkbaar tot de rechtgelovigen.’ (JVD)

‘De plausibiliteit van de verandering ontstaat niet in het centrum, maar aan de rand van het systeem.’ (Rik Torfs)

‘Het principe is al te vaak een vrijbrief om het denken te staken’, Rik Torfs

“Beauty in things exists merely in the mind which contemplates them.” David Hume’s Essays, Moral and Political, 1742


David Hume was de eerste die schreef dat de betekenis en waarde van iets afkomstig is van degene die het ziet, en niet van de dingen zelf. Hume stond erom bekend je in zijn essays met even ijzeren als luchtig gebrachte logica ongemerkt naar een radicale conclusie te leiden. Zijn adagium ‘be a philosopher, be still a man’ weerspiegelde zijn filosofische praktijk: zijn dagelijkse zintuigen en ervaringen bepaalden zijn benadering van de wereld. Een van zijn bekendste uitspraken is dat de rede de slaaf is van de hartstochten. Alles wat we denken komt voort uit ‘natuurlijke aandrang’, instincten, ervaringen, belangen, passies. Diezelfde natuur kan er de oorzaak van zijn dat iemand zo door het leven geplaagd wordt dat hij zelfmoord wil plegen. (Marja Pruis, Als je weg bent, over Patricia De Martelaere)

‘Dankzij de dubbelzinnigheid van het Spaanse woord sueño, dat zowel slaap als droom betekent, luidt de Nederlandse naam van dit schilderij: “de slaap van de rede brengt monsters voort”, maar ook: “de droom van de rede brengt monsters voort”. Dit houdt enerzijds in dat wanneer de rede slaapt en we geen gebruik van haar maken, dat er dan monsters komen. Maar als we anderzijds te veel in de droom van de rede geloven en haar aanspraken absoluut stellen, dat ze dan monsterachtig wordt. Zowel een overdaad als een tekort aan redelijkheid ontneemt ons het zicht op wat waar en goed is.’
Erik Oger

“Het afwijzen van metafysische beweringen als zinloze woordproducten loopt tenslotte op de beslissing uit, om beweringen, die niet tot de logica en mathematica of tot een van de wetenschappen over het feitelijke behoren, niet als ter zake of cognitief zinvol te erkennen.”  (Günther Patzig -1926 in het nawoord van Carnap ‘Schijnproblemen in de filosofie’)

‘Metingen tellen niet, scherp analyseren, daar gaat het om. Je moet mensen laten nadenken.’ (Jérôme Louis Heldring 21 december 1917 – Den Haag 27 april 2013 – 60 jaar journalist, hoofdredacteur en columnist voor NRC)

‘Hoe kan mijn hart zo vol van lente zijn?’ zei hij hardop terwijl hij voor de boekenkast stond. Boeken: het onschatbare levensbloed van onsterfelijke geesten. Dichters: de wetgevers van het mensdom. Zo was het, zonder twijfel.  (Virginia Woolf, Tussen de bedrijven, 1941. vert. Erwin Mortier)

‘Het is de lust die eeuwigheid wil, de medeblijmoedigheid’  (Peter De Graeve ‘Gilles Deleuze en het materialisme’)

‘Elke schilder herneemt de hele geschiedenis van de schilderkunst op haar of zijn manier’ (Francis Bacon Logique de la sensation -in Peter De Graeve ‘Gilles Deleuze en het materialisme’)

For the Fallen (1914) 

 (...) 

They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning,

We will remember them. (Robert Laurence Binyon)

‘If any question why we died,

Tell them, because our fathers lied.’

‘Vraagt iemand waarom we zijn gestorven,

zeg dan: omdat onze vaders hebben gelogen.

(Rudyard Kipling, ‘Epitaphs of the War’.)

“De communistische militant gelooft dat hij door wat hij dagelijks doet boven zichzelf uitstijgt. Zo is hij constant in harmonie met de orde van het universum. (...) Geen enkele generatie vertrekkende communisten in Frankrijk slaagde erin de volgende op te voeden. Elke generatie diende zijn eigen ervaringen te beleven. (...) Opdat de utopie zou verdwijnen, diende het object van de cultus te verdwijnen.” (Francois Furet)

http://www.youtube.com/watch?v=qczuqOlnJ50

“Wij willen graag priesters zijn, hier voor uw tempel zorgen,

dat vragen wij, en, daar wij altijd samen zijn geweest,

geef, dat éénzelfde uur ons beiden haalt, zodat ik nimmer

het graf zie van mijn vrouw en nooit door haar begraven word.’

Hun wensen worden werkelijkheid. Zolang hun leven duurde,

bewaakten zij de tempel. Op een dag, toen zij, zeer oud,

voor die gewijde trappen stonden en nog altijd spraken

over dat wonder daar, zag Baucis bij Philemon plots

en hij, Philemon, bij Baucis groene blaadjes groeien,

en snel ook stak een boomtop boven die twee hun hoofden uit

en hadden zij nog net de tijd elkaar vaarwel te zeggen

en bij de naam te noemen: tegelijk verdween hun mond

in takkengroen… Nog altijd wijzen Phrygische bewoners

die bomen aan, twee naast elkaar, uit mensen vorm ontstaan.”

(P. Ovidius Naso, Metamorphosen, VIII, 707-720)

” Wie bereid is zichzelf te veranderen, wie de moed heeft zichzelf te veranderen, zal altijd beschouwd worden als een verrader door degenen die niet in staat zijn tot enige verandering en doodsbang zijn voor verandering en verandering niet begrijpen en elke verandering verafschuwen.’ Amos Oz, Judas

Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) stelde dat Vrouwe Fortuna voortdurend langskomt, aan de deur klopt, probeert te misleiden en wie in haar gelooft of op haar hoopt in slaapt wiegt en tot gemakzucht verleidt. Met de Virtù kan je haar weerstaan en gebruiken om beproevingen te overwinnen en uit een ellendige toekomst ontsnappen.

“De SP is als plassen in de broek: eerst voelt het nog warm en behaaglijk, maar dan gaat het stinken en voelt het nat en koud.” aldus de gewezen Rotterdamse PvdA wethouder Dominic Schrijer in de  Volkskrant, 16-11-2009

Over de campagne van selectieve verhoging van de kinderbijslag door de sp.a: ‘Maken alleen voortplantingsgelovigen, domme en arme mensen veel kinderen?’

Rijken maakten historisch veel kinderen want zij konden het betalen.

Armen maakten veel kinderen maar slechts weinigen overleefden.

Wie weinig kinderen maakte, investeerde alles in hun toekomst.

Nu maken armen vaak veel kinderen op kosten van derden met weinig kinderen.

Met verhogingen van kinderbijslag los je dat niet op.’

‘In die zin was het Europese socialisme van de afgelopen decennia een soort van ‘Verhüllungs-Ideologie’ geworden die de Europese laissez faire-realiteit maskeerde.

Vandaag staan socialistische leiders als Paul Magnette erbij als de valse Sinterklaas van Godfried Bomans bij wie men plots de uitgerafelde broekspijpen en de versleten schoenen onder de soutane opmerkt.” (Rik Van Cauwelaert in De Tijd 29062013)

‘Het is wellicht het meest fundamentele bezwaar dat ik heb bij het inburgeringsdenken van de laatste decennia: dat het goed nabuurschap verward heeft met vriendschap. Pas als we elkaars diepste waarden kennen én delen, zou er een gemeenschap kunnen ontstaan. Maar hoe beter je iemand leert kennen, hoe groter de kans dat je een hekel aan hem krijgt. Dat is zo in de Vlaamse verkaveling, en dat is (in Oud Berchem) ook zo. Een gemeenschap hangt aaneen van afstand – de juiste manier van afstand.’ (Tom Naegels, DS weekblad 2013 09 07 Oud Berchem, Antwerpen: eerst nemen we de wijk.)
“Een beschaving die haar waarden niet duidelijk uitspreekt of die haar verklaarde waarden laat vallen, gaat de weg op van het verval, van de aftakeling. Dan zullen anderen deze waarden uitspreken en in de mond van die anderen zullen het geen waarden meer zijn maar evenzovele excuses voor beperkte macht en onbeperkte vernietiging. De zin van de geschiedenis ligt altijd in jouw heden en je kunt die niet als toeschouwer zien, maar alleen in je verantwoordelijke beslissingen.” Imre Kertész, Verbannen taal

„Van alle ideeën die onoverzienbare en een of meer desastreuze effecten op de 20e eeuw hebben gehad, is dat van de goede gemeenschap waarin onderlinge banden en solidariteit heel sterk zijn en alles is gebaseerd op een gemeenschappelijk gevoel, het meest opzienbarende.  Er zijn nog steeds talloze mensen die een gemeenschap beschouwen als de omgeving waar ze zouden willen leven, wat die gemeenschap ook inhoudt, al was het een zuiver misdadig genootschap, als het maar een vorm betreft waarmee men veel gemeenschappelijk heeft, waar onderlinge banden iets betekenen. Dat verlangen is zo intens dat de bestaansgronden en de aard van die banden er nauwelijks nog toe lijken te doen: zolang ze maar sterk en hecht zijn.” (Roberto Calasso, De literatuur en de goden.)

“Van alle politieke ideeën is de gevaarlijkste wellicht het verlangen om mensen volmaakt en gelukkig te maken. Elke poging om de hemel op aarde te brengen heeft naar een hel geleid” (Karl Popper)

“Diegenen die ons het paradijs op aarde beloven, hebben nooit iets anders voortgebracht dan een hel!” Karl Popper


“Zulke ontwortelde Europeanen, die ‘leven om te werken’, zijn er steeds meer, en het zal de Europese Unie ‘harder’ maken, denkt Pascal Verbeken. “Wij geloven dat de inwoners van nieuwe lidstaten het liefst een maatschappij als de onze willen hebben, met dezelfde sociale zekerheid als wij. Dat willen ze helemaal niet. De Polen willen gewoon veel geld verdienen voor zichzelf. Ze willen’Amerika’. ” (Pascal Verbeken & Herman Selleslags, Tranzyt Antwerpia)

“Mijn boeken zijn geboren uit mijn verzet tegen mijn angsten. Ik dacht dat ik vroeg zou sterven. Niet dus. Maar dat ik het overleefd heb, is dankzij het schrijven. Het werken en denken aan mijn romans en kortverhalen heeft herhaaldelijk voor een lange periode een opluchting in mijn bestaan gebracht. Als ik schreef, kon ik ademen. Als ik aan woorden en zinnen werkte, ervoer ik een psychische ontlasting, die het mogelijk maakte dat ik een hele tijd positiever door het leven kon gaan en gelukkig kon zijn. (...) Ook lezen verschafte mij een genoegen dat ik elders niet vond.” (Hugo Raes in ‘Schrijvers gaan niet dood’ van Margot Vanderstraeten.)

»Een tijdlang sta je niet met beide benen in de wereld, ook omdat je – ziek in bed – veel leest. Toch voel ik vooral spijt als ik kinderen op de metro met hun smartphone in de weer zie. Want ik denk heel eerlijk dat de massa’s boeken die ik als kind gelezen heb, me tijdens de rest van mijn leven nog vaak van pas zullen komen. ‘t Is geen toeval dat mijn honderdjarige grootmoeder op haar sterfbed om een boek vroeg. Boeken bieden troost, soelaas, zingeving.” (Donna Tartt, Interview ‘Het noodlot en de verbeelding’ in Humo 3812 door Bart Vanegeren)

‘Niet macht corrumpeert, maar angst. De angst om macht te verliezen corrumpeert degenen die aan de macht zijn, en angst voor de gesel van de macht corrumpeert degenen die eraan zijn onderworpen.’ (Aung San)

“STRESS IS FALENDE ZELFBEHEERSING. Veel mensen zullen verbaasd opkijken dat er een duidelijk verband is tussen stress en zelfbeheersing. Te pas en te onpas wordt het woord stress gebruikt, zonder dat we erbij nadenken wat stress nu eigenlijk is. Stress is het gevolg van een gebrek aan zelfbeheersing. Stress wordt niet veroorzaakt door objectieve voorvallen, maar door de mate waarin we onze beheersing over de situatie van dat moment subjectief beleven. ” (Manfred Spitzer, Digitale dementie.)

“Het verschil tussen de mensen die kanker hebben en die het niet hebben, tussen de mensen die weten dat ze dood gaan en de mensen die ervan uitgaan dat ze nog lang niet aan de beurt zijn, het verschil tussen dokter Tromp die bereid is zijn patiënten bij alles te helpen en de leerlingdokter die niet hoeft te helpen maar mee mag kijken. Daar loopt een grens tussen en als je die over stapt is het net als met het knopje en de dood, je komt in een gebied waarover je alleen maar had horen vertellen, maar waarvan je de daarvoor het bestaan niet vermoeden kon.” (Ivan Wolffers)

‘Moraliseren is de hartstocht van de armen van geest’. (Erwin Mortier)

“Zij die van het aanpraten van schuldgevoelens een beroep hebben gemaakt, mogen zich even op het hoofd krabben: ze wilden raciale tegenstellingen aankaarten en de kop indrukken maar hebben die juist aangewakkerd. Dit mag ook een les zijn voor die kleine minderheid die zich als verlicht beschouwt en de logge massa keer op keer naar de eigen zon wil opzwepen.” (Sylvain Ephimenco.)

Michel Foucault en de kat in Rue de Vaugirard 295
Sceptici hebben altijd geloofd dat beesten een ziel hebben en Foucault gaf tegenover mij op over de kat die om beurten de appartementen van Rue de Vaurigard 285 (sic) bezocht: ‘Hij begrijpt alles!’
Paul Veyne, Foucault, de denker, de mens. Uitg. Klement/Pelckmans 2010 – (90)

“Auteurs en journalisten zijn fundamenteel subversief” (Tarun J. Tejpal in MO* Magazine 11/2013)

” Mijn vader kroop voor 150 frank per dag in de put en is tot zijn werkongeval geen dag thuisgebleven. Vandaag hebben allochtonen het veel gemakkelijker.’ (Rocco Granata, dS Weekblad 2/11/2013)

‘Weg met de luiheid, Leve de (positieve) vrijheid’,  Alicja Gescinska, De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan. “De luiheid (à la Oblomov uit de gelijknamige roman van Ivan Gontsjavov) zit in mijn Slavische bloed. En ook veel andere mensen hebben last van “uitstelgedrag”. Je kunt de dingen kapot relativeren en op die manier gaat je leven aan je voorbij. Luiheid maakt dus onvrij. De oplossing ligt er in om je eigen vrijheid te veroveren. “ Daartoe maakt Alicja Gescinska, in navolging van Isaiah Berlin, een onderscheid tussen negatieve vrijheid(het ontbreken van alle belemmeringen en regels) en positieve vrijheid (het vermogen om je eigen leven vorm te geven).

‘Le drame de la vieillesse n’est pas que vous avez besoin des autres, mais que les autres n’ont plus besoin de vous.’ (Todorov, ‘La vie commune’)

‘Iedere liefde is een poging het eigen noodlot tegen te houden, het is de naïeve illusie van een korte onsterfelijkheid,’ zei hij een keer. En toch is het waarschijnlijk het beste dat wij kunnen ervaren. Maar zelfs daarin valt natuurlijk eenvoudig de langzame werking van de dood te zien. “Vouloir nous  brûle et pouvoir nous détruit”, dat kunt u vinden in La peau de chagrin van Balzac. (Gajto Gazdanov, Het fantoom van Alexander Wolf)

In zijn debuutroman ‘Een avond bij Claire’ citeert de Russische auteur in Parijse ballingschap, Gajto Gazdanov, een oom die hem als oud-officier van de tsaar confronteert met zijn keuze als zestienjarige vrijwilliger in het Witte Leger van generaal Wrangel.

‘Je zult de komende tijd veel smerigheid te zien krijgen. Je zult zien hoe mensen gedood worden, opgehangen en doodgeschoten. Dat alles is niet nieuw, niet belangrijk en zelfs niet erg interessant. Maar één ding wil ik je adviseren: word nooit een overtuigd mens, trek geen conclusies, redeneer niet en probeer zo eenvoudig mogelijk te zijn. En vergeet niet dat het grootste geluk op aarde erin bestaat te denken dat je toch iets hebt begrepen van het leven om je heen. Je zult niet werkelijk begrijpen, je zult alleen de indruk hebben dat je begrijpt. Wanneer je er enige tijd later aan terugdenkt, zul je inzien dat je het verkeerd begrepen hebt. En na nog een jaar of twee zul je zien dat je je ook de tweede keer vergist hebt. En zo verder tot in het oneindige. En toch is dat het belangrijkste en het meest interessante van het leven’.

‘Ik wijs u hierbij graag op een van de meest weldadige bijwerkingen van een humaan sterfbed: het maakt de omstanders minder bevreesd voor hun eigen dood’. (Bert Keizer, Tumult bij de uitgang. Lijden, lachen en denken rond het graf.)

“Ik ben links en geloof in het goede van de mens. Als mensen zich misdragen of crimineel zijn, dan komt dat door het systeem waarin ze leven. In de eerste plaats is dat natuurlijk het kapitalistische systeem, maar het zijn ook bureaucratische en religieuze systemen die mensen aanzetten tot het kwaad. Als ik de verantwoordelijkheid bij mensen zelf leg dan heb ik een ‘‘conservatief wereldbeeld’’ en ben ik rechts. Rechtse mensen maken de slachtoffers van systemen medeschuldig, zij doen aan blaming the victim, en dat is moreel inferieur. Ik heb wel het beste met de mensen voor en daarom ben ik links.’  – Voilà, een ronde cirkel.

In al zijn eenvoud is deze denktrant een belangrijke reden waarom links soms zo veel irritatie oproept. Het idee dat linkse opvattingen je tot een beter mens maken, is niet alleen onnozel maar ook behoorlijk arrogant. En als uitgangspunt voor linkse politiek is de denktrant ook problematisch. Systemen lijken te bestaan buiten medeweten van mensen om en zij worden gereduceerd tot de handelingsonbekwame slachtoffers ervan. (Femke Halsema, oud voorzitter GroenLinks in De Correspondent 29 januari 2014)

“Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?”  Het volk heeft het vertrouwen van de regering verspeeld. Zou het niet eenvoudiger zijn, als de regering het volk ontbond en een ander koos? (Bertold Brecht)

La trahison peut être le fait d’une intelligence supérieure, entièrement affranchie des idéologies civiques. Les moralistes sont toujours bouffons, et souvent comiques quand on regarde ce qu’ils sont eux-mêmes. (Paul  Léautaud 1872-1956)

“De maakbaarheidscultuur schrijft voor dat ‘iets doen’ altijd en per definitie beter is dan problemen laten voor wat ze zijn” (...) ”Nergens zie je de problematisering van het onproblematische overigens meer terug dan in de zorg. Heette vroeger iemand nog druk, onzeker of rusteloos: nu kampt hij met heuse ziektebeelden als adhd, identiteitsstoornis of burn-out. Niet dat deze ziektebeelden altijd ficties zijn, maar de explosie in het aantal patiënten dat eraan lijdt, suggereert dat hier oplossingen in het spel zijn die op zoek zijn gegaan naar hun problemen. Als de officiële diagnose eenmaal bestaat, en de pil ervoor beschikbaar is, krijgen steeds meer mensen de bijbehorende ziekte aangewreven. Dat fenomeen is zo wijdverbreid dat er in het Engels zelfs een term voor bestaat: disease mongering, oftewel: het overtuigen van gezonde mensen dat ze eigenlijk ziek zijn. Geen beter voorbeeld van oplossingen die problematiseren dan dat.” (...) Maar een samenleving die zijn heil enkel nog ziet in voorkomen in plaats van dromen, lijdt aan ideeënarmoede. (...)Of, zoals de blind geboren Amerikaanse politicoloog Helen Keller ooit zei: ‘Er is maar een ding erger dan blind zijn: kunnen zien, maar geen visie hebben.’ (Rob Wijnberg, De Correspondent – Hoe onze oplossingen problemen werden.)

Over het helende van dementie: “Er valt veel meer te zeggen over afscheid nemen van dementerende geliefden rekening houdend met de spiegel die wij in hen verzinnen. In die zin gaat dementie en een relatie met een demente persoon eerder over de niet demente maar beschouwende toeschouwer. Niet zozeer over de demente zelf die doorgaans in stukken en gaten verbrokkelt. Het helpt ‚zoals een slepend stervensproces’ verschillende mensen die zich betrokken voelen, dichter bij elkaar te brengen. Angst, woede, teleurstelling, pijn, wanhoop en bitterheid zijn belangrijke emoties bij beide partijen, waar de dementerende doorgaans sneller de helende rol van de tijd ondergaat. Ook kan dementie een warme jas zijn tegen de bijtende kou van de herinnering aan geleden en anderen aangedane leed. Vergeten helpt tegen de pijn van geweten. Wie de kunst van veinzen ontwent, herkent in kinderlijke vrijheid zichzelf als centrum van de wereld.” (JVD bedenkingen bij Gestameld Liedboek van Erwin Mortier)
“...was het me opgevallen dat ze niet meer zo snel lachten als vroeger en dat ze zich wat voorzichtiger uitdrukten. Ze hadden de macht en de waarde van het gesproken woord leren kennen. Het leven maakt een mens niet milder in zijn oordeel, maar inmiddels is hij wel zo verstandig geworden dat hij heeft leren inzien dat het effect van zijn woorden op zwart-witbeelden te vangen is, maar dat men halftinten moet gebruiken om zijn mening over iemand zo precies mogelijk te kunnen weergeven.” August Strindberg, Eenzaam.?Cit. In Linn Ullmann, Dierbaar

‘Ga nooit terug om je vroegere front te bezoeken’. (Ernest Hemingway 1898-1961)

Zoals houtvesters in een televisie ‘interludium’ op de oude BRT hun enorme stammen over rivieren naar de zagerijen aan de kust loodsten, kunnen we in de (virtuele) publieke ruimte niet stilstaan of we glijden tussen rollende stammen in het kolkende water. (JVD)

Dwingende dromen drijven tot wanhoop. Humaan leef je voorbij die wanhoop. (JVD)

Japanners denken veel aan het verleden, maar voor hen is dat een onuitputtelijke bron van geluk. Natsukashii betekent dat je gelukzalig terugblikt op aangename herinneringen die je steeds opnieuw en naar eigen believen kunt ophalen. Zo is het verleden ook nooit helemaal voorbij. Dat is veel intelligenter dan hoe wij in het Westen omgaan met wat achter ons ligt. Bij ons is het verleden iets wat tot droefenis inspireert. Want ofwel was het verleden zelf ongelukkig en daar kun je alleen maar wanhopig van worden. Ofwel was het verleden gelukkig en ook dat maakt ons somber want het is voorbij. Dat is idioot, want zo zijn we altijd ongelukkig. (Amélie Nothomb, Nostalgie van het Geluk. Knack 30042014)

Het goede huis is het huis waarin je vergeet hoe het met de wereld is gesteld.’ (Bart Meuleman, De jongste zoon)

‘Misschien omdat de massa zich op zo vérstrekkende wijze heeft vrijgemaakt van de waarden der traditionele godsdiensten, is het sindsdien gemakkelijker voor ons om haar naakt, men zou haast zeggen biologisch te zien, zonder de transcendente verklaringen en bestemmingen die ze zich vroeger liet opdrukken. De geschiedenis van de laatste honderdvijftig jaren heeft zich tot een snelle toename van zulke doorbraken toegespitst; zelfs de oorlogen zijn daarbij inbegrepen, ze zijn tot massa-oorlogen geworden. De massa stelt zich niet meer tevreden met mooie voorwaarden en plechtige beloften, ze wil het optimale besef van haar animale kracht en hartstocht zelf beleven en gebruikt voor dit doel altijd weer dat wat haar aan sociale aanleidingen en uitdagingen wordt geboden’. (Elias Canetti, Massa en Macht)

De menigte is voor mij de grote les van mijn leven geweest. Ik mag op haar toelopen met de schuchterheid die de dichter eigen is, met de schroom van de verlegen mens, maar eenmaal in haar opgenomen ben ik een ander mens. Ik maak deel uit van de oermassa, ik ben een van de ontelbare bladeren van de grote boom der mensheid. Afzondering en menigte zullen tot de elementaire opgaven van de dichter van onze tijd blijven behoren’. (Pablo Neruda 1904-1973, Ik beken ik heb geleefd, dl. II, 176)

“The truth is that the origin of what we call civilization is not due to religion but to skepticism. (…) The fear of God is not the beginning of wisdom. The fear of God is the death of wisdom. Skepticism and doubt lead to study and investigation, and investigation is the beginning of wisdom. The modern world is the child of doubt and inquiry, as the ancient world was the child of fear and faith.” (Why I Am An Agnostic by Clarence Darrow)

‘Het grote misverstand is dat huidige fotografen zichzelf niet zien als vaklui, maar als kunstenaars. Ze achten het vervaardigen van een gelijkend portret ver beneden hun waardigheid. Deze navelkijkers zijn niet geïnteresseerd in hun model. Ze zweren alleen bij hun eigen artistieke kijk. Ze willen, zoals Picasso een Picasso maakte, een portret van hun eigenzinnige stijl maken. Ze kijken niet naar hun onderwerp, maar zien alleen scherpte, belichting, kadrering.’ Paul Claes De kinderen van Rousseau.

‘Spookdiagnoses vormen een echte plaag. Tegelijk beseffen we niet half wat we een kind aandoen. Een kind uit de normaliteit halen en op papier een stoornis aanmeten die geen stoornis is, is ethisch eigenlijk niet te verantwoorden’. Wendy Peerlings & Sam Geuens ‘Normale kinderen, ze bestaan nog.’ LannooCampus – cit. Knack Weekend 15-05-2013

“De levenslust van een individu kan gemeten worden aan de energie die hem nog rest om hetzij te verhuizen, hetzij te verbouwen, bij te bouwen, of opnieuw in te richten, te vernieuwen.” (Patricia de Martelaere, Thuis. Een plaats om beu te worden)

Over de randen van mijn handen 

tasten mijn handen 

naar mijn andere handen 

Onophoudelik

(Paul Van Ostayen, Jong Landschap – Herinneringen cit. in EX van Peter Vermeersch)

‘Les dimanches, surtout en fin d’après-midi, et si vous êtes seul, ouvrent une brèche dans le temps. Il suffit de s’y glisser.’ (Patrick Modiano, ‘L’herbe des nuits’)


’Ons bestaan rust op geen ander fundament dan op het heden dat voorbijgaat. Het neemt de vorm aan van voortdurende beweging, zonder dat de rust waar wij naar streven, mogelijk is. Het lijkt op een man die de berg afrent, die zou vallen als hij probeerde stil te staan.’ (Arthur Schopenhauer)

“Mensen hebben altijd al een bedrieglijke en beweeglijke band met de waarheid van de feiten gehad, en een soms wel erg misleidende manier om naar de bewijzen die ze onder ogen krijgen te kijken. Als je informatie werkelijk wilt horen, moet je in staat zijn om er zonder ruis naar te luisteren, en zelfs afstand doen van je eigen waarnemingssysteem, van het geruststellende effect van oude overtuigingen, van de trouw die deze impliceren. Om lastige nieuwe gegevens te bevatten, moet je jezelf in de eerste plaats toestaan om dat te doen.” (...)

“Haar aangrijpende verhaal gaf mij de indruk dat er overal een bepaalde vorm van waanzin heerst, alleen de stijl verschilt per land. In werkelijkheid had het verschrikkelijke beest haar dus helemaal in het gareel gehouden, enthousiast, zeer idealistisch en vol van de beste bedoelingen. Net zoals de meeste hoffelijke en integere vichyïsten. Zoals vandaag de dag het opborrelende islamisme, dat voor zo veel formidabele jonge mensen die vastbesloten zijn het goede te doen een uitweg uit het alledaagse biedt. Vaak rechtschapen en onbaatzuchtige intellectuelen (tegenwoordig moslims, vroeger Germanen) die het goed, subliem en menslievend achten om zich ten dienste te stellen van hun geteisterde volk. En zich niet aan hun plicht willen onttrekken. ” (Alexandre Jardin, De edelmoedigen, een oorlogsverhaal dat verborgen moest blijven.)

And these speculations feed into the left’s zero-sum way of thinking, according to which every benefit achieved by one person must be a cost inflicted on another. If the rich are rich, it is because the poor are poor; and believing this, you can nurture all those old resentments against the people who are better off than you are, on the grounds that they have stolen what was rightfully yours. (Roger Scruton)

‘And last, the rending pain of re-enactment
Of all that you have done, and been; the shame
Of things ill done and done to others’ harm
Which once you took for exercise of virtue.’
T. S. Eliot’s Little Gidding, 1942

Het kunstwerk behoort niet tot de categorie van het nuttige. Als we de waarde ervan willen beoordelen, moeten we ons niet afvragen waartoe het voor ons van nut kan zijn, maar van welk denkautomatisme het ons bevrijdt.  (Alain Finkielkraut : Een intelligent Hart – Un coeur Intelligent)

Il n’y a pas d’horreur qui n’ait été divinisée, pas une vertu qui n’ait été flétrie. -La tolérance est la vertu du faible. -Très souvent une vertu n’est rien moins qu’une grande action, et plus souvent encore une grande action n’est qu’un crime.  (D.A.F. de Sade)

Kom niet met de hele waarheid – 1961 – Olav Hauge (1908-1994)

Kom niet met de hele waarheid,

kom niet met de zee voor mijn dorst,

kom niet met de hemel als ik om licht vraag,

maar kom met een glimp, een dauw, een vleug,

zoals vogels waterdruppels meedragen na het baden

en de wind een korrel zout.

(Het blauwe land, vert. Erica Weeda)

‘Als je lang in een afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook bij jou naar binnen.’ (F. Nietzsche, Voorbij goed en kwaad.)

“Medicine must bring back the joy in the life of the patient. Medicine must give the patient something to celebrate. When medicine cannot do this anymore,then the goal of medicine must be to allow the patient to die a death as quickly and as painlessly as possible.” (Christiaan Barnard, Kaapstad ZA).

“Ik geloof niet dat ik toen, als twaalfjarige, kon vermoeden wat ik veel later, in een van de studies van Sigmund Freud als ik me niet vergis, las en wat ik meteen begreep, namelijk dat het het diepste geheim van muziek is dat ze de paranoia afweert, dat wij muziek maken om niet.  overspoeld te worden door de verschrikkingen van de werkelijkheid.”

(W.G. Sebald, Campo Santo)

Simon Leys dismisses ignorance as an explanation. His answer: “What people believe is essentially what they wish to believe. They cultivate illusions out of idealism—and also out of cynicism.” The truth can be brutal, and makes life uncomfortable. So one looks the other way. (Ian Buruma)

Het blijft trouwens een feit dat het leven niet gaat over het begrijpen van mensen. Het niet-begrijpen is het leven, mensen niet begrijpen en eindeloos niets van ze begrijpen en dan, na zorgvuldige heroverweging, weer niets van ze begrijpen. Op die manier weten we dat we leven: we begrijpen er niets van.  (Philip Roth, Amerikaanse pastorale)

“Veel kunstenaars weten vandaag de dag geen andere reden voor hun kunstenaarschap te verzinnen dan een braaf maatschappelijk engagement, waarmee ze geen mens tegen de haren in strijken. Bij ons is het engagement al lang een zaak van het weldenkend midden geworden, de woorden die daarbij horen zijn meestal te groot en klinken te hol; ze zijn betekenisloos geworden, omdat ze niemand meer hoeven te overtuigen, iedereen kent de misstand al. Niemand is meer met kunst voor de goede zaak te mobiliseren, daarvoor hebben we de massamedia en het internet. In de eerste helft van de negentiende eeuw was dat anders: tegen repressieve regimes – en dat waren ze allemaal in meer of mindere mate – was er alleen de drukpers. Anders dan in Heines tijd wacht de geëngageerde van nu in onze verlichte streken niet het ballingschap of de gevangenis, maar de lof van kritiek en het publiek. Overheden en fondsen juichen engagement toe, ze weten dat ze er toch niets van te duchten hebben.” (Heinrich Heine en de uitvinding van de Europese intellectueel’ –  Allard Schröder VN 20032015)

”De mens wordt gemaakt door zijn geloof. Zoals hij gelooft, zo is hij.” – Baghavad Gita

“Man kann Heimat nicht einfach vorfinden. Man muss sie wie die Liebe und alle anderen menschlichen Werte erwerben.”

“Alle Realitäten, die wir schaffen, fangen im Kopf an!” (Edgar Reitz, Heimat.)

“Mij lijkt de tegenstelling intellect versus gevoel achterhaald, maar ja, anti-intellectualisme is nog altijd in de mode. Of dat de bouwsteen is van de universiteit van de toekomst betwijfel ik.

Wel heb ik iets geleerd in het Maagdenhuis. Als mensen over gevoel spreken, hebben ze het over het recht op luiheid zonder schuld. Een kwaal die typerend is voor onze cultuur: de emotie is de schaamlap van intellectuele luiheid.” (Arnon Grunberg)

“Der heimkehrende Radfahrer ist ein besserer Mensch”. (Peter Sloterdijk)

“Fast jedes Mal, wenn ich doch noch fernsehe, beobachte ich Dinge, die mir nicht gefallen. An manchen Tagen gibt es nur noch Müll, der unterbrochen wird von Abfall, der unterbrochen wird von Schwachsinn.” (Peter Sloterdijk)

“Es gibt kein Recht, von Beleidigungen frei zu bleiben, erst recht keinen Anspruch auf Überempfindlichkeit. Würde ein solches Recht zugestanden, lösten wir einen bösartigen Wettbewerb unter den Empfindlichkeitskollektiven aus. Jeder Pa­tient einer Beleidigung reklamiert dann für sich das Recht, noch empfindlicher zu sein als die übrigen. Nebenbei gesagt: Die Katholiken in Frankreich dürften viel beleidigter als die Moslems. «Charlie Hebdo» hat in den letzten 20 Jahren aus der Tradition der antiklerikalen Satire auf wöchentlicher Basis Beleidigungen über diese Gruppe ausgeschüttet. Aber sie haben trotzdem keine Morde begangen.” (Peter Sloterdijk)

“Vermeldenswaard – en bemoedigend – zijn de herinneringen van de West-Duitser Heinz Krekeler, zoals naar voren gebracht in het colloquium van de IFZ, Deutscher Sonderweg: Mythos oder Realität?, München/Wenen, 1982, p. 65. Krekeler was lid van het West-Duitse parlement en van de constitutionele commissie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen in de periode 1946-1950. Hij verzette zich fel tegen de fundamentele zin in de Duitse grondwet ‘Alle staatsmacht is ontleend aan het volk’ ‘... en was succesvol. Met een simpel argument, dat mijn collega’s zeer overtuigend vonden: de volkssoevereiniteit absoluut maken – wat interessant genoeg slechts de wens was van de communistische fractie – betekent dat het soevereine volk dan opnieuw de democratie terzijde kan schuiven en opnieuw een dictatuur kan introduceren. Er moet iets zijn dat volkssoevereiniteit beperkt, en dat zijn de basiswaarden en basisrechten van [onze constitutie].’ Een stichtend voorbeeld van waar conservatisme, geïnspireerd door de toen nog recente herinneringen aan Hitler en het Derde Rijk.” (John Lukacs , Hitler en de geschiedenis – Hitlers plaats in de 20ste eeuw)

Panta Rhei
‘Mensen die 10 jaar vooruitkijken denken dat hun persoonlijkheid nauwelijks zal veranderen, terwijl mensen die 10 jaar terug kijken constateren dat ze flink zijn veranderd.’
(Filosofie Magazine 201302 – sciencemag.org)

‘Empathie is wat ons menselijk maakt, objecten en subjecten van morele zorg. Empathie verraadt ons echter als we het als morele gids proberen te gebruiken.’ (Paul Bloom)

« Adesso che la campagna è brulla, torno a girarla; salgo e scendo la collina e ripenso alla lunga illusione da cui ha preso le mosse questo racconto della mia vita. »

(Cesare Pavese, La casa in collina)

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

Ieder staat alleen op het hart van de aarde

doorboord door een straaltje zon:

en opeens valt de avond. (Salvatore Quasimodo, Acque e Terre 1932)

“Hij leerde mij te kijken. Het is de enige les die je eigenlijk moeten krijgen in het leven. Iemand moet je leren kijken.” Stefan Hertmans, Intellectueel in hysterische tijden. DS Weekend 5 januari 2013

Tijdig stoppen met werken helpt – als je geluk hebt – om goed leren sterven. Als je wil breekt een interessante periode aan in je leven. (naar Janet Baker, mezzo-soprane)


 Jan Schneider – Die Andere Heimat: ‘Bei all meinen Lieblingsfilmen habe ich die Eindruck dass die Bilder mehr verschweigen als sie zagen’ 


Als Jakob Simon citeert hij tweemaal zijn oudere broer Gustav:


‘Wenn die Augen nicht sehen muss der Kopf den Weg wissen’ 


‘Wenn man nicht sieht muss man die Welt im Kopf haben’


“Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes.” Gilles DELEUZE  - Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, mai 1990


„Selbstverständlich darf man einem Prinzip ein Leben opfern – doch nur das eigene !” Rolf Hochhuth in Leipzig, Grimmaisch Strasse ‘Die Unzeitgemäßen Zeitgenossen’


 «Fussball steht für die Schönheit der Arbeiterklasse» Stephan Huber, Leipzig Museum der bildenden Künsten.


‘Ons keukenraam zal me nakijken


Ons terras met het wasgoed zal me nawuiven.


Jullie weten niet hoe gelukkig ik was in deze tuin.


Vrienden, ik wens jullie een lang leven toe…’ 


Nazim Hikmet, Cenaze Merasimim – 1963


‘Wie het woord ‘gelijkberechtiging’ nauwkeurig beluistert, zal koren van ressentiment en bitterheid horen. Men heeft de imperatief van de egaliteit bijna altijd geïnterpreteerd als gemeenschappelijke degradatie tot laagdrempelige minimale voorwaarden van het sociale leven, waarbij de verheffende dynamiek van het proces onderbelicht bleef. Zelden heeft men begrepen, niet onder juristen en al helemaal niet onder politici, dat ‘gelijkheid’ in cultuurdynamisch opzicht uitsluitend zin heeft als aristocratische of meritocratische categorie: iedereen, mannen en vrouwen, moeten het recht hebben tot de besten te behoren. Gelijkheid wil zeggen dat geen enkel mens het privilege mag worden ontzegd zichzelf en zijn omgeving met genereuze gebaren te verrassen.’ ( Peter Sloterdijk, De verschrikkelijke kinderen van de nieuwe tijd)


‘La démocratie est le seul système politique acceptable, mais précisément elle n’a d’application qu’en politique. Hors de son domaine propre , elle est synonyme de mort: car la vérité n’est pas démocratique, ni l’intelligence, ni la beauté, ni l’amour- ni la grâce de Dieu…Une éducation vraiment démocratique est une éducation qui forme des hommes capables de défendre et de maintenir la démocratie en politique; mais, dans son ordre à elle, qui est celui de la culture, elle est implacablement aristocratique et élitiste’ ( Simon Leys)


“De ergste vloek die de techniek over ons heeft gebracht, is dat hij het ons onmogelijk maakt de actualiteit ook maar een seconde te vergeten. Vroegere geslachten konden in tijden van catastrofes vluchten in eenzaamheid en afzondering; ons was het voorrecht voorbehouden in dezelfde seconde alles te moeten weten en voelen dat ergens op de aarde aan verschrikkelijks gebeurt. Hoe ver ik me ook van Europa verwijderde, zijn lot vergezelde mij.” Stefan Zweig, De wereld van gisteren – Herinneringen van een Europeaan.


‘Wie geilt op macht, zal macht ervaren in geilheid.’ Nicoline Simons, De Groene Amsterdammer


‘Het verleden heeft slechts zin voor wie er baat bij heeft’. Michiel Hendryckx


“The surest defense against Evil is extreme individualism, originality of thinking, whimsicality, even—if you will—eccentricity.”  Joseph Brodsky


 ’Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde’ . Albert Camus


‘Christelijke bondgenoten en huurlingen werden een onmisbaar onderdeel van de strategie van de decadente moslimkoningen. Een dichter uit die tijd schreef spottend: ze geven zichzelf grandioze namen, zoals ‘de almachtige’ en ‘de onoverwinnelijke’ maar dat zijn lege titels, ze lijken nog het meest op katten die een hoge rug opzetten en dan denken dat ze kunnen brullen als leeuwen.’ Brian A. Catlos, Koningen, kruisvaarders en kaliefen.


 “We moeten hoe dan ook beseffen dat voor de overwinning van het kwaad in de wereld niet allereerst de blinde uitvoerders aansprakelijk zijn, maar de ziende dienaars van het goede.” Fedor Stepun in ‘Het einde van de rode mens’ van Svetlana Alexijevitsj.


“L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.”
Blaise Pascal


‘Het begrip mensheid sluit het begrip vijand uit, omdat ook de vijand niet ophoudt mens te zijn en dit geen specifieke onderscheiding inhoudt. Dat oorlogen in naam van de mensheid gevoerd worden is geen weerlegging van deze eenvoudige waarheid, maar heeft enkel een bijzonder intense politieke zin. Als een staat in naam van de mensheid zijn politieke vijand bestrijdt , is dat geen oorlog van de mensheid, maar een oorlog waarvoor een bepaalde staat zich een universeel begrip poogt toe te eigenen tegenover zijn tegenstander, teneinde zich – ten koste van die tegenstander- met dat begrip te identificeren , net zoals men vrede, gerechtigheid, vooruitgang en beschaving misbruiken kan door ze voor zichzelf op te eisen en aan de vijand te ontzeggen. ‘Mensheid’ is een bijzonder bruikbaar ideologisch instrument van imperialistische expansie en in zijn etisch- humanitaire vorm een speciaal voertuig voor economisch imperialisme.Hiervoor geldt met een voor de hand liggende variatie een woord van Proudhon: wie mensheid zegt, wil bedriegen.Het voeren van de naam ‘mensheid’, het beroep op de mensheid, de usurpatie van dat woord, dat alles kan, aangezien men dergelijke verheven benamingen nu eenmaal niet zonder bepaalde consequenties gebruiken kan, alleen maar de verschrikkelijke pretentie tot uitdrukking brengen aan de vijand de eigenschap mens te zijn te ontzeggen, hem ‘hors la loi’ en ‘hors l’humanité’ te plaatsen, en dientengevolge genoodzaakt te zijn de oorlog tot een uiterste onmenselijkheid te drijven. Maar afgezien van deze hoogst politieke bruikbaarheid van de onpolitieke naam mensheid, bestaande geen oorlogen van de mensheid als zodanig.Mensheid is geen politiek begrip , het verwijst niet naar een corresponderende politieke eenheid of gemeenschap, noch naar een status.’ Carl Schmitt


 „Ich finde  es aufregend und spannend, dass auf diesem Planeten die Materie oder die Energie, wie man will, zum Bewusstsein von sich selbst gekommen ist, dass es Wesen gibt, die in ihrem Machterweiterungsstreben den ‚Geist’ in der ganzen Vielfalt seiner Formen und seiner erstaunlichen Spiele erzeugen und sich am liebstn mit Hilfe von Glaubenssätzen und Theorien gegenseitig vernichten. Solche Beobachtungen und Überlegungen können aber nur parasitären Feinschmeckern Anlass zu spekulativen Genüssen bieten. Immerhin bilden sie in keinem Fall zwingende Argumente gegen den Selbstmord aus Langeweile.“ (Panajotis Kondylis)


“Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken. ”
Johan Huizinga, In de schaduwen van morgen, 1935


‘Im Neuen Testament heißen die Gutmenschen Pharisäer – sie moralisieren aus Geltungsdrang.’ (Norbert Bolz)


‘Wer in der Mediendemokratie erfolgreich sein will, muss sich die Position des Anklägers sichern’ (Norbert Bolz)


‘Ik ben altijd op weg naar huis, altijd naar het huis van mijn vader.’ Novalis


“Je ne pardonne pas à la gauche d’avoir abondonné la laïcité” Elisabeth Badinter


“Nous assistons à la naissance d’une coalition entre la gauche morale et le grand patronat. Pour les patrons les hommes sont interchangeables, on souhaite donc la bienvenue à ces nouveaux arrivants qui exerceront une heureuse pression à la baisse sur les salaires. La gauche morale préconise quant à elle l’hospitalité inconditionnelle. C’est comique. C’est l’alliance de la calculette et du violon.” Alain Finkielkraut, L’Express, 7 oktober 2015


Die Europäer müssen sich über ihre eigene Attraktivität für Flüchtlinge neue Gedanken machen, und da gibt es verschiedene Modelle. Man kann es machen, wie die Kanadier es tun oder die Australier es tun oder wie die Schweizer es tun, und dabei geht es jedes Mal darum, dass eine Nation, eine allzu attraktive Nation ein Abwehrsystem aufrichtet, zu dessen Konstruktion so etwas wie eine wohltemperierte Grausamkeit vonnöten ist. Und das ist nun das Hauptproblem: Die Europäer definieren sich selber als gutartig und nicht grausam, und es gibt aber auch eine entsprechende Publizistik, die erste Ansätze zu einer defensiveren oder grausameren Grundhaltung sofort als Zivilisationsschande höchster Größenordnung denunzieren.” Peter Sloterdijk


(...) Een Duitse imam antwoordde laatst op de vraag: wat is hoger, de Duitse grondwet of de sharia? Hij zei: “Als we een minderheid zijn de Duitse grondwet. Als we in de meerderheid zijn de sjaria,” aldus de  Joods-Hongaarse schrijver György Konrád in Elsevier 09112015

‘De beklemtoning van het morele brengt mee dat in openbare debatten geen inhoudelijke argumenten meer aan bod komen, en dat men meent alle problemen met ethiek te kunnen oplossen. Het draait alleen nog om moreel goed of moreel slecht. Met al de verontwaardiging, het geschandaliseerd zijn en de veroordelingen die daarbij horen. Er was een periode deze zomer dat een objectieve benadering gewoonweg taboe was, er waren enkel nog de oproepen van de bondskanselier, van de bondspresident, van de media en van de kerken. [...] Gaandeweg kwam het tot een duidelijk en problematisch verval van onze democratische debatcultuur. Het was helemaal niet meer mogelijk openlijk te wijzen op de problemen die de vluchtelingen met zich meebrengen of kunnen meebrengen.’ Michael Bordt, filosoof en jezuïet, Die Welt, Verfall der demokratischen Diskussionskultur (1/1/ 2016) vert. Miel Swillens in  HET SCHRIKBEWIND VAN DE DEUGD Het christendom wint weer veld – Doorbraak 8 januari 2016

’ Bedenk eens: eerst vertelden de journalisten dat de aantallen meevielen, dan bleken die massaal te zijn en niet behapbaar; eerst vertelden ze over vrouwen en kinderen, maar dan bleek de grote meerderheid te bestaan uit jonge mannen; eerst spraken ze enkel over vluchtelingen die asiel vroegen, maar dan bleek de meerderheid afkomstig uit landen waar geen oorlog is; eerst spraken zover hoogopgeleiden, maar dan bleken het ongeletterden te zijn; eerst zaten daar geen terroristen of verkrachters tussen, nu moeten ze hun kijkers luisteraars en lezers vertellen dat die er wél tussen zitten. En dat allemaal al achteruitlopend, à reculons zoals de Fransen zeggen, waardoor zij de hindernissen niet kunnen zien waar ze gedurig tegenaan botsen. Dat levert schrammen en builen op, en wat nog meer pijn zal doen bij de verstandigsten onder hen, is het groeiende besef dat enkel journalisten nog geloven wat andere journalisten vertellen.’ Marc Vanfraechem
“La gauche, surtout en France, a toujours tendance à prendre ses désirs pour la réalité, donc à confondre le réel et l’idéal, ou à méconnaître celui-là lorsqu’il ne correspond pas à celui-ci. C’est le piège de l’idéalisme, de l’utopie, des bons sentiments, du politiquement correct…” André Comte-Sponville

“Entre la loi de la jungle et la loi de l’amour il y a la loi tout court. Entre l’angélisme et la barbarie, il y a la politique.” André Comte-Sponville

“De islam zit gevangen in zijn eigen onvermogen kritisch over zichzelf na te denken. Men heeft niet echt, zoals het westers christendom, de confrontatie moeten aangaan met secularisatie, democratisering en individualisering. Hierdoor staat men vijandig tegenover elke poging om de deur open te zetten voor nieuwe ideeën. In een tijdperk waarin de Amerikanen wagentjes op Mars laten rondrijden, kissebist men in islamitische kring over het al dan niet om religieuze redenen moeten dragen van hoofddoekjes. Dat tekent de sfeer.’’
“Vooruitgang in de islam betekent in de praktijk altijd een achteruitgang in de tijd, een terugkeer naar het verleden.” Prof. Em. Urbain Vermeulen

“De werkelijkheid is navranter dan deze satire met zijn retrospectieve wereld kan schetsen. Veel van de huidige journalistieke realiteit bestaat net zoals bij de mannen van Het nulnummer eveneens uit suggestie, insinuatie, guilt-by-association en het entgegendenken van de referentie-aandeelhouders, maar dan zonder expliciete beramende bewoordingen. In het redactielokaal maakt de gemeenschappelijke stolp van de desk-opinion draadloos en spraakloos een hersen-tot-hersencommunicatie mogelijk. ” Jean Pierre Rondas Een opgezet spel. Over Eco’s Het Nulnummer.

‘Emigranten laten de samenleving waarin ze zijn opgegroeid achter en gaan deel uitmaken van een nieuwe, wat het voor hen gemakkelijker maakt om de noodzaak tot assimilatie in te zien. Kolonisten hebben niet de bedoeling om te assimileren: ze verwachten hun waarden, normen en cultuur te kunnen behouden in de samenleving waarin ze terechtkomen’. Paul Collier, Exodus

“Het enige wat het Oosten ons nu brengt, op een monomanische en nietsontziende manier, is een fenomeen dat we kunnen missen als een natuurramp: de islam. In de vorm van moskeeën en iftars en congressen en haat en megafoongeschreeuw en gedreig en geweld en agressie en een verlangen naar de sharia en… (verder zelf invullen). De islam denkt een eindfase te zijn die een ethisch reveil in het Westen kan teweegbrengen. De islam is echter een wankel stadium tot een ethisch en cultureel reveil dat het Westen allang heeft doorgemaakt en achter zich heeft gelaten. En als de islam – o nachtmerrie – het eindstation is, dan zou ik zeggen: sauve qui peut!” Hafid Bouazza.

“Tous ensemble in superdiversiteit. Het klonk als een sprookje, maar als er doden vallen, wordt het plots een lelijke leugen.”(Jan Segers – editorialist Het Laatste Nieuws)

’ Wie denkt dat beelden groot moeten zijn om het gevoel te hebben dat men erin kan stappen, getuigt dus alleen maar van een gebrekkig inzicht in wat een beeld is, en verdonkeremaant het echte motief: zich opdringen en zich opblazen.’ Stefan Beyst – http://d-sites.net/nederlands/rinusvandevelde.html

“Ik ben inmiddels op een punt beland dat wanneer iemand beweert dat het leven om één bepaald allesoverheersend principe draait, ik meteen ophoud met luisteren. Naar mijn idee gaat het leven nooit om één principe. Het is een religieuze aangelegenheid om je aan één ding, één verklaring vast te klampen. ” Ian McEwan.

‘Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.’  Samuel Beckett

‘The earth is literally a mirror of thoughts. Objects themselves are embodied thoughts. Death is the dark backing that a mirror needs if we are to see anything.” Saul Bellow

“[...] dat ik alleen maar kan nadenken als ik loop. Zodra ik stilsta denk ik niet meer en mijn hoofd beweegt zich alleen tegelijk met mijn voeten.” Jean-Jacques Rousseau, Bekentenissen

‘De diepe kloof tussen de persoonlijke en officiële opvattingen van onze burgers is het bewijs voor de macht van de staat. ’ Celâl Salik, Beschouwingen – in Orhan Pamuk, Dat vreemde in mijn hoofd.

‘Encor s’il suffisait de quelques hécatombes
Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât
Depuis tant de “grands soirs” que tant de têtes tombent
Au paradis sur terre on y serait déjà
Mais l’âge d’or sans cesse est remis aux calendes
Les dieux ont toujours soif, n’en ont jamais assez.

Georges Brassens – Mourir Pour Des Idées

Het is beter te zwijgen en dom te lijken dan je mond open te doen en alle twijfels voorgoed weg te nemen. (De Druivelaar)


“Mensen zeiden altijd dat iets hen radicaal had veranderd, een ervaring of een boek of een persoon, maar als je wist hoe ze voordien waren geweest was er eigenlijk niet zoveel veranderd. Wanneer je iemand leert kennen die ontzettend aantrekkelijk is, maar niet helemaal volmaakt, zou je kunnen menen dat je hem of haar na het huwelijk zou kunnen veranderen, niet alles, gewoon een paar dingen, maar in werkelijkheid is het maximum dat je kunt verwachten misschien de verandering van één ding en zelfs dat zou uiteindelijk terugkeren naar hoe het vroeger was geweest.” James Salter

‘Want gelooft u me, als arts, juist als arts, heb je zelden een helemaal schoon geweten. Je weet maar al te goed hoe weinig je in feite kunt uitrichten, je kunt als enkeling niet op tegen de onmetelijkheid van de dagelijkse ellende. Je schept met een vingerhoed een paar druppels weg uit die peilloze zee, en wie je vandaag meent te hebben genezen, heeft morgen alweer een nieuwe kwaal. Je hebt altijd het gevoel te laks, nalatig te zijn geweest, en daar komen dan nog de vergissingen bij, de medische missers die je onvermijdelijk begaat. Daarom blijft het een prettig besef op zijn minst één mens te hebben gered, één vertrouwen niet te hebben beschaamd, één ding goed te hebben gedaan. Uiteindelijk wil je toch weten of je maar stomweg wat aan hebt geleefd of dat je voor iets hebt geleefd. ‘ Stefan Zweig, Ongeduld


Onze besluiten zijn in veel grotere mate afhankelijk van de aanpassing aan onze stand en omgeving dan wij geneigd zijn toe te geven.’ (…).’ ‘Net zoals de zenuwen steeds meer morfine nodig hebben, zo heeft het gevoel steeds meer medelijden nodig, en uiteindelijk meer dan men geven kan. Ooit komt er onvermijdelijk een moment dat je “nee” moet zeggen en je er niet om moet bekommeren of de ander je om deze laatste weigering nog meer haat dan als je hem nooit had geholpen.’ (...)


‘Zeer veel verantwoordelijkheid, verdomd veel verantwoordelijkheid neem je op je als je een ander met je medelijden tot een dwaas maakt! Een volwassen mens moet goed nadenken voor hij zich in een zaak mengt, hij moet beslissen hoever hij wil gaan – nooit spelen met de gevoelens van anderen!’  Stefan Zweig, Ongeduld


“Selbstverständlich darf man einem Prinzip ein Leben opfern – doch nur das eigene ! ” Rolf Hochhuth


‘Que les musulmans fassent respecter l’islam et le Coran, sinon, ils deviendront des complices de ces assassins. Il ne suffit pas de dire «ça ce n’est pas l’islam», encore faut-il le démontrer par des actes et par une mobilisation globale.’ Tahar ben Jelloun


‘Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem Eigenen selbst.’ – „Ieder tijdvak spiegelt zich in zijn god. De waarde van een tijdvak is helemaal niet gelegen in wat eruit is voortgekomen, maar in zijn bestaan zelf, in zijn eigen zijn.” Leopold von Ranke – 1854


‘Nicht alle sind im selben Jetzt da.’ – “Niet iedereen leeft in hetzelfde nu.” Ernst Bloch – 1935

“Die heiligen Kühe sind tot. Der Erste, der von diesem scheinbar unhintergehbaren Horizont des Denkens verschwand, war Marx. Eine ganze Weile später ist Freud ihm ins Grab gefolgt. Das ist noch ganz und gar nicht der Fall bei Nietzsche, aber ich bin guter Dinge, dass auch dies in nicht allzu langer Zeit geschehen wird.” Michel Houellebecq, Europa steht vor dem Selbstmord, Neue Zürcher Zeitung 27092016

‘Als je opeens toch bang wordt voor de verschrikkelijke leegte die ons omgeeft, dan weet je zeker dat je in de war bent geraakt van jezelf, niet van de stand van zaken. Van je gedachten over de werkelijkheid en niet van de werkelijkheid zelf, want die is niet veranderd. Het universum is groot en wij zijn een stipje : dat hebben we geleerd. Sommige mensen noemen dat de onttovering van de wereld.  Ze zeggen dat de magie uit de wereld is verdwenen. Maar persoonlijk word ik er wèl blij van ; dat is de troost en betovering die het wetenschappelijk wereldbeeld mij biedt. We weten nu iets wat we eerst niet wisten.’ René Gude


‘Helaas doet onze maatschappij nog al te vaak in zijn broek bij de aanblik van wat zowel machtig als vrouwelijk is’ Wided Bouchrika


“Het citaat van Goya wordt nog interessanter als je het in z’n totaliteit leest: ‘Verlaten door de rede brengt de verbeelding monsters voort, verenigd door de rede brengt ze de moeder van de kunsten en de bron van hun mirakels’.
Nu zitten we niet meer in de simpele tegenstelling: het is de combinatie van de twee – rede en verbeelding – die mirakels schept. Daarom moest dat werk in het begin van mijn boek.”
Salman Rushdie, Twee jaar, acht maanden en achtentwintig nachten
In Humo 25/10/2016  over ‘Los Caprichos’ nr. 43 – 1797


‘Bernlef zou ooit gezegd hebben: een melancholicus is iemand die in het heden het verleden van de toekomst ziet. Iemand die al tergublikt op het moment terwijl dat nog aan het gebeuren is. Ik beschouw melancholie als een talent. Ik denk dat alles wat ik schrijf, vormgegeven melancholie is. ’ Rebella De Wit – DS Weekblad 01102016


“Comme on dit faire l’amour, il faudrait pouvoir dire faire la haine…
C’est bon de faire la haine, ça repose, ça détend.”
François Mauriac, Le Sagouin (1951)


“Dat is het denken van Theodore Dalrymple dat Bart De Wever vulgariseert, een gezond neoconservatisme in de lijn van Edmund Burke. Het onderscheidt zich van het oude conservatisme doordat het wezenlijk niet rechts is, maar links, het wordt gedragen door linksen die ooit de werkelijkheid zijn tegengekomen. Als Dalrymple in Afrika.”
Eddy Daniels

“A conservative is a liberal mugged by reality” Margaret Thatcher

“Now, everybody is sad when their side loses an election, but the day after we have to remember that we’re actually all on one team. This is an intramural scrimmage. We’re not Democrats first. We’re not Republicans first. We are Americans first. We’re patriots first.

We all want what’s best for this country. That’s what I heard in Mr. Trump’s remarks last night. That’s what I heard when I spoke to him directly. And I was heartened by that. That’s what the country needs—a sense of unity, a sense of inclusion, a respect for our institutions, our way of life, rule of law, and respect for each other.

I hope that he maintains that spirit throughout this transition. And I certainly hope that’s how his presidency has a chance to begin. (...)

That’s the way politics works sometimes. We try really hard to persuade people that we’re right and then people vote. And then if we lose, we learn from our mistakes, we do some reflection, we lick our wounds, we brush ourselves off, we get back in the arena, we go at it. We try even harder the next time.

The point though is is that we all go forward with a presumption of good faith in our fellow citizens, because that presumption of good faith is essential to a vibrant and functioning democracy. That’s how this country has moved forward for 240 years. It’s how we’ve pushed boundaries and promoted freedom around the world. That’s how we’ve expanded the rights of our founding to reach all of our citizens. It’s how we have come this far.

And that’s why I’m confident that this incredible journey that we’re on, as Americans, will go on. And I’m looking forward to doing everything that I can to make sure that the next president is successful in that. ” Barack Obama 9-11-2016

Charles Péguy bedacht het al: ‘We zullen nooit weten hoeveel lafheden werden begaan, uit angst om niet progressief genoeg te lijken.’ (Cit. El Lider Desastroso, Het paleis der natie. De Tijd 03122016 , Rik Van Cauwelaert )

Ideologie is een knop op de schuifmaat van kleptocratie, religie op die van krankzinnigheid. (Erwin Vanmol)

Sinterklaas is een mythe die ons leert dat er grote leugens bestaan die door iedereen gedragen worden. Leren dat Sinterklaas niet bestaat is vaak de eerste stap tot het besef dat God de vader niet bestaat. (Erwin Vanmol)

Het drama van deze tijd is dat wij, de lafbekken die we zijn, de oorlog verzaken die onze kinderen onvermijdelijk gaan moeten vechten. (Erwin Vanmol)

‘Ce qu’il y a de difficile, pour un homme qui habiterait Vilvoorde et qui voudrait aller à Hong Kong, ça n’est pas d’aller à Hong Kong, c’est de quitter Vilvoorde.’ (Extrait du film documentaire Jacques Brel parle – 1971)

‘Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut les créer, et les solutions suivent’. Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit (1931) - ”L’homme qui marche” Alberto Giacometti 1960

“Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse”. Albert Camus, “Discours de réception du prix Nobel de littérature, 1957”.

Wollen Sie damit sagen, dass das Gros der Journalisten Weltverbesserer sind? ‘ Nun, viele schreiben nicht, was sie denken, weil sie glauben, dass solche Gedanken die Situation verschlimmern könnten. Sie schreiben das, wovon sie gerne hätten, dass es wahr wäre – das ist in ihren Augen ihr genuiner Beitrag zu einem zivilen Zusammenleben. Und das mag ja auch alles sehr gut gemeint sein. Aber Pädagogik statt Publizistik – das geht auf die Dauer nicht gut, die Leser sind ja nicht blöd. (…) Die Pädagogik im Dienste des vermeintlich Guten führt in meiner Wahrnehmung zu einer Konformität, die sich ergibt, ohne ausdrücklich angeordnet zu sein. Auf einmal reden alle wie beim evangelischen Kirchentag. ‘ Börne-Preisträger Rüdiger Safranski “Die Angst vor dem politischen Islam ist da, doch singt man laut im Walde’ NZZ 6.5.2017

‘Ik heb gezworen dat niemand me ooit nog gaat vertellen wat ik moet denken. Níémand. Ik heb er een fysieke hekel aan radicalisme en fanatisme aan overgehouden. En verder weet ik nu dat politiek een secundaire functie is.’(...)

‘Deng Xiaoping zei het al: ‘Het kan me niet schelen of een kat zwart of wit is, als ze maar muizen vangt.’ Pas als er middelen zijn, kan je discussiëren of ze naar Defensie of Justitie moeten en hoe je ze via de sociale zekerheid kan herverdelen. Eerst moeten ze er zijn en dat is het werk van ondernemers. Als we armoede willen bestrijden, moeten we rijkdom creëren. Er zijn veel mensen die zich met armoede bezighouden en dat is heel goed. Maar ik hou me met rijkdom bezig, niet alleen financieel trouwens. Ondernemen boeit me, ook als dat morsig wordt en jullie journalisten de rol moeten spelen die de vierde macht toekomt.’ Paul Huybrechts, De Tijd 29/4/2018

‘Je leert eruit dat je je hele leven een bepaalde overtuiging kunt hebben en dan in een stadium kunt belanden dat je beseft dat je het al die tijd verkeerd hebt gehad.’ Daniel Mendelsohn, Een Odyssee – Een vader, een zoon, een epos.

“Het totalitarisme is niet alleen de hel, maar ook de droom van het paradijs – de eeuwenoude droom van een wereld waar iedereen met elkaar in harmonie leeft, verbonden door één wil en geloof, zonder geheimen door elkaar.” Milan Kundera in Philip Roth, Over het Vak.

‘De nieuwe fascisten zullen zich antifascisten noemen’. Winston Churchill, Jacques Presser en Henry Morgenthau.