knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

De mysterieuze aankoop en verkoop van vakantiecentra voor asielzoekers, tijden van geven en nemen en genomen worden.

12 februari 2006

Tijden van geven en nemen,
Doch die van geven zijn altijd welgenomen…
Of hoe een begroting kan lijden
Wanneer de huidige sp.a voorzitter
de vingers op de federale knip hield.


Als scheidend federaal vice premier en begrotingsexpert heeft de huidige sp.a voorzitter Johan Vande Lanotte nog gezorgd voor een onvergetelijke topdeal voor de federale schatkist: begroting in evenwicht en 32,5 miljoen Euro of 1,3 miljard oude Beffen kwijt aan de operatie ‘vakantiecentra voor asielzoekers’ of was het een operatie ‘ACW vakantiecentra voor vastgoedmakelaars’?
Een persselectie over de buddy van Didier Reynders, toen Karel Pinxten nog kon tellen en het mysterie van Pieter De Crem ( maart 2001)

De Morgen 04-02-2006
De federale regering heeft 25,5 miljoen euro verloren bij de verkoop van ongebruikte asielcentra eind vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Kamerlid Patrick De Groote (N-VA), die zelf naar het Rekenhof stapte om de cijfers te controleren.

Om de begroting uit de rode cijfers te houden verkocht de regering eind vorig jaar onverhoeds de asielcentra Zon & Zee (Westende), Hengelhoef (Houthalen) en Les Dolimarts (Vresse-sur-Semois). De eenmalige opbrengst van 15 miljoen euro zorgde ervoor dat de begroting een positief saldo haalde. Het verlies voor de schatkist, in vergelijking met de oorspronkelijke aankoop, werd toen geraamd op 19 miljoen euro. Nu blijkt het verlies nog veel groter te zijn. De 6 miljoen euro extra gingen op aan onderhoud, renovatie, bewaking en verwarming van de gebouwen en juridische procedures.

De cijfers van het Rekenhof tonen aan dat vooral de verkoop van Les Dolimarts een verre van winstgevende zaak was. De verkoopprijs van het centrum vertegenwoordigt slechts 9,3 procent van de aankoopprijs en alle gemaakte kosten samen. Bij Les Dolimarts liepen de kosten hoog op omdat er een bodemsanering uitgevoerd moest worden. "Vandalen hadden de inhoud van een transformator leeggegoten. Het domein is nooit gebruikt en nooit bewaakt. Bij andere domeinen, zoals Hengelhoef, zijn er dan weer gepeperde rekeningen voor de bewaking", zegt Birgit Peeters, woordvoerder van minister Reynders. "We wisten al dat dit geen winstgevende aangelegenheid was. Het had geen zin om langer te wachten met de verkoop. Vooral Les Dolimarts, dat compleet vernield is, kon niet voor een hogere prijs verkocht worden." (TP)

http://www.bohansemois.be/100000960d0d2e501/100000960d0d36510/


De hint van Didier Reynders (MR buddy van Johan Vande Lanotte) : “Niemand is nog geïnteresseerd is in de vakantiecentra, die de vakbonden en ziekenfondsen indertijd maar al te graag van de hand deden”.

De Morgen 15-12-2005
De federale regering verkoopt drie voormalige opvangcentra voor asielzoekers aan privéfirma’s. De centra gaan over de toonbank tegen de helft van de prijs die de overheid er enkele jaren geleden zelf voor betaald heeft.

Het domein Zon en Zee in Westende is voor 9 miljoen euro verkocht aan een consortium rond vastgoedmakelaar Depoorter uit Middelkerke. De regering kocht het vroegere vakantiecentrum van de Christelijke Mutualiteit in 1999 voor 13,6 miljoen euro. Twee jaar geleden sloot de regering het centrum, sindsdien staat het complex leeg en werd gezocht naar een nieuwe eigenaar. Meer dan twintig kandidaat-kopers brachten een bod uit en uiteindelijk werd Zon en Zee toegewezen aan de hoogste bieder. Volgens Charles Depoorter stemt de verkoopprijs overeen met de reële waarde van het domein. Het centrum zou opnieuw een toeristische bestemming krijgen.

Hengelhoef in het Houthalen gaat voor 5,35 miljoen euro naar de investeringsmaatschappij Twin Properties uit Oost-Duinkerke. In 2000 betaalde de overheid 19,3 miljoen euro voor het Limburgse domein, ooit een begrip in het sociaal toerisme. In dit geval was er een tiental kandidaten die een bod uitbrachten en werd eveneens het hoogste bod geselecteerd. Hengelhoef is 30 hectare groot en omvat bungalows, vakantiehuisjes, een restaurant en een congrescentrum. De nieuwe eigenaars willen de huisjes verhuren en verkopen en bijkomende huizen en appartementen bouwen. Er is ook sprake van de aanleg van een openluchtzwembad en een golfterrein.

De ministerraad besliste ook het vroegere vakantiepark Les Dolimarts in Bohan te verkopen voor 220.000 euro, terwijl de schatting 575.000 euro bedroeg. Het domein, dat in 2001 eigendom werd van de federale regering voor 3,1 miljoen euro, stond al jaren leeg en werd door vandalen voor een groot stuk vernield en leeggeroofd. De plannen om er 250 asielzoekers onder te brengen, gingen nooit door. Koper is de Luxemburgse projectontwikkelaar Thomas & Piron. Volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten (CD&V) noemt de verkoop van de asielcentra "puur amateurisme" en een gemiste kans. "Met een beetje financiële ademruimte kon de overheid toch wel de verkoop tegen zulke belachelijk lage prijzen hebben ingehouden", stelt Verherstraeten.

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) verdedigt de verkoopprijzen als realistisch. "We moeten nu eenmaal aanvaarden dat niemand nog geïnteresseerd is in de vakantiecentra, die de vakbonden en ziekenfondsen indertijd maar al te graag van de hand deden." Volgens Reynders is er destijds boven de marktprijs betaald, omdat de regering snel een antwoord moest vinden op de grote instroom aan asielzoekers. Sinds die instroom grotendeels stilgevallen is, staan de gebouwen leeg en kost het te veel om ze te onderhouden en renoveren.(GT)


Het mysterie van Pieter De Crem, toen Karel Pinxten nog kon tellen…
De Morgen 15-03-2001
De CVP eist dat het Rekenhof een onderzoek instelt naar de aankoop van zeven asielcentra, waaronder de vakantiecentra Zon en Zee in Westende en Hengelhoef in Houthalen. Volgens de oppositiepartij heeft de regering voor de centra in totaal 275 miljoen te veel betaald. Bevoegd minister Johan Vande Lanotte (SP) ontkent: "Omgevingsfactoren worden niet in de schattingsprijs meegerekend."
De discussie over de aankoop van asielcentra kwam gisteren aan bod in de Kamer, waar de parlementsleden zich bogen over een wetsontwerp dat de begroting voor het jaar 2000 aanpast. De aanpassing in kwestie betreft een regeringsbeslissing van december vorig jaar om 2,4 miljard extra uit te trekken voor de aankoop van asielcentra. Voor de zeven onthaalcentra (in Westende, Houthalen, Eeklo, Beauraing, Manderfeld, Manhay en Hotton) werd uiteindelijk 1,775 miljard betaald. Veel te veel, berekende CVP-kamerlid Karel Pinxten. De som van de schattingsprijzen van het aankoopcomité komt uit op 1,5 miljard voor de zeven centra samen.
Volgens Pinxten getuigt dat verschil van onbehoorlijk bestuur. "De schatting door het aankoopcomité geldt als absolute maximum. Op grond van het beginsel van het behoorlijk bestuur dienen alle lagere openbare besturen zich strikt te houden aan die schattingswaarden. Dan moet dat voor de federale overheid zelf ook gelden." Pinxten wees er gisteren in de Kamer op dat vooral voor de centra in Westende (+ 195 miljoen) en Hotton (+ 44 miljoen) flink boven de geschatte waarde betaald is. Volgens de CVP’er gaat het excuus niet op dat de alternatieve procedure (onteigening bij hoogdringendheid ) trager verloopt en even duur uitkomt. "Onteigening bij hoogdringendheid leidt in de regel geenszins tot hogere prijzen, daarentegen vaak tot lagere prijzen."
Op het kabinet van bevoegd minister van Maatschappelijke Integratie Vande Lanotte is men niet onder de indruk van het betoog van Pinxten. Daar zwaait men met het akkoord van het aankoopcomité en van de Regie der Gebouwen en met het positief advies van de Inspectie Financiën. "De schattingsprijs van het aankoopcomité is geen wet van Perzen en Meden. Omgevingsfactoren die met de fysieke staat van het aangekochte goed niets te maken hebben, spelen wel een rol in de uiteindelijke prijsbepaling." Een van de omgevingsfactoren die in dit dossier meespeelden, was de hoogdringendheid van de aankoop. "Bovendien", aldus nog de woordvoerster van Vande Lanotte, "houden de schattingsprijzen geen rekening met het sociale passief dat eveneens door de overheid overgenomen moest worden."

Karel Pinxten was overigens niet de enige christen-democraat die gisteren in de Kamer uithaalde naar de aankoop van de asielcentra. Merkwaardig, want een van de belangrijkste begunstigden is de verwante organisatie ACW, voormalig eigenaar van Zon en Zee en Hengelhoef. Pinxtens CVP-collega Pieter De Crem deed daar alvast niet moeilijk over: "Die domeinen konden alleen gekocht worden omdat ze aangeboden werden. Hoe dat precies gelopen is, blijft een mysterie. Dat zij die mij een onverantwoordelijkheid verweten, beducht zijn voor de onverantwoorde daden die nog aan het licht moeten komen." De Crem werd eind vorig jaar publiekelijk door ACW-voorzitter Theo Rombouts gekapitteld omdat hij de aankoop van Zon en Zee en Hengelghoef voortijdig liet uitlekken. (BE)

Leave a Comment

Please note: Uw reactie wordt bekeken voor publicatie, dit kan even duren.