knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Gedichtendag 2022

27 januari 2022


De stad is overstelpt door plekken die je mij ontnam. Vol gemeenschappelijke voetstappen, vol gemeenschappelijk lachen. Zij werden door dromen beschut en desnoods greep de liefde naar het geweer om hen te beschermen. Vertel mijn benen hoe zij moeten ontlopen wat hun toebehoorde. Vertel het hun. Zij willen niet geloven dat de theaters zijn afgebrand, in de restaurants de pest is uitgebroken, de terrassen in de lucht zijn opgegaan, de hotels werden gesloten, de binnenplaats is afgebroken. Zoals ik door het buigen van mijn hoofd aan de regen denk te ontkomen, zal ik vergeten wat mij is ontnomen. © 1991, The estate of Eddy Van VlietUit: Verzamelde gedichten, De toekomstige dief. Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam, 2007


Reacties graag naar mailadres.