knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Gedichtendag 2023

25 januari 2023


Het enige dat oud lijkt is dit ogenblikwant het verleden – ik – is jonger, jong.De toekomst die mij niet meer toekomtis wonderbaarlijk vers en lichten straalt en dampt van jeugd. Als in de zomer-ochtend vroeg de zee.M. Vasalis, De oude kustlijn.      
Reacties graag naar mailadres.