knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Gedicht voor Johan Vande Lanotte, nieuwe sp.a voorzitter aan de fabriekspoorten…Hij zal het nodig hebben, niet alleen op het nachtkastje!

18 oktober 2005

Propagandist

Fiets, draag me verder
wentlende wielen, glimmende spaken
licht dat werkaatst op de koepel der bel.
Fiets, draag me voort langs de bleekwitte wegen
draag me door zà?nlicht en druilende regen
breng mij daar ginder, mijn makkers nabij!

Fiets, draag me verder
langs huizen, langs straten
langs kindren die lachen, langs vrouwen die praten
langs ‘t werk op ‘t land en de zwarte fabriek.
Je assen draaien zo zacht om hun kogels
je banden glijden als scherende vogels
breng mij daar ginder, mijn makkers nabij!

Fiets, draag me verder
door ‘t avondduister
ginds waar de stad aan de hemel brandt.
Langs water met schepen en trekkende vrouwen
langs hoge naargeestig gesloten gebouwen
de wind steekt op, en ik voel je pedalen
moeizaam als hijgend ademhalen.
Fiets, draag me verder
de stad is nabij!


Jef Last (1898-1972)
uit: Kameraden! (1930)

 

 


Ik ben er van overtuigd dat er voor de kunstenaar een weg moet bestaan
om, zonder direkt in de ouwe retoriek te vervallen, de mensen aan te
spreken. Iets in de zin van Pasternak bijvoorbeeld. Maar dat is nood-
zakelijk een middenweg, en wie daarop wandelt komt niet meer aan het
woord. Mensen als De Kooning en Rauschenberg dragen tot de alge-
mene verwarring bij, evenals al die schrijvers die je niet begrijpen kunt..
Ik heb de pest aan hen. Het moet allemaal verschrikkelijk vooruitstre-
vend zijn maar in de grond denken ze vanuit totaal verouderde instel-
lingen. Hun kunst is vaak nieuwe woordkunst of kunstnijverheid. Ze
zijn op de toekomst gericht, zeggen ze, maar hebben het nog altijd niet
door dat chromosomen belangrijker zijn geworden dan het vervreem-
dingsproces waarover Marx het had. Op dat gebied liggen de politieke
gevaren van de toekomst. Maar je bent er wel mee. Geen enkele po-
litieke partij, die zich daar voor inzet. Die totaal verouderde probleem-
stelling ergert me bijvoorbeeld steeds meer bij iemand als Bertold Brecht..
- Jef Last (in 1969)

uit Laurens Jz. Coster is een vrijwilligersproject.
Doel: zo veel mogelijk klassieke Nederlandstalige literatuur
via internet verspreiden.
Website: http://cf.hum.uva.nl/dsphome/ljc/

Leave a Comment

Please note: Uw reactie wordt bekeken voor publicatie, dit kan even duren.