knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Archief

Radio 1: Nieuws – krantenoverzicht of tennis

28 januari 2006


Ik kan me vinden in de wensen van brave mensen,
ik kan me zelfs soms een beetje neerleggen
bij de eisen van de tijd,
de drang en de dwang van de actualiteit.
Maar ik word treurig en moe
van een schitterende nieuwszender
die zijn vast krantenoverzicht
na het nieuws van 07.30 uur
in onbestemdheid laat verdwijnen.
Beseffen de Radio 1 programmabazen
eigenlijk wel dat hun zender,
zeker ’s ochtends en wellicht ook
voor velen ’s middags en ’s avonds
een klokfunctie heeft,
dat naar de nieuwsindeling een ontwaken,
een autorit, een werkdag, wat zeg ik,
een mensenleven wordt ingericht.
Beseffen die programmamakers hoe verweesd
en verstoken van de gebruikelijke portie
ergerniswekkende en boeiende wijsheden,
tal van luisteraars worden achterlaten?
Beseffen zij hoe verbijsterd iemand
kan zijn wanneer het klokvaste nieuws
moet wijken voor de commentaar
op een tennismatch?
Ik smeek u om mededogen,
om enige empathie met de talrijke
Radio Een – luisteraars
wie enkel nog klokvast nieuws,
boeiende politieke commentaren
en het krantenoverzicht rest
als stafrijmen waarop men steunt
met de stemme om de dagelijkse
ratrace door te komen.
Caute!


 

Archief

Houd elkander bij de hand in de morgenschemer van 2006!

9 januari 2006

Dieren der aarde.

Het was de morgenschemer van de leguaan.

Vanuit de met regenbogen gekamde schedel

flitste zijn tong als een speer in het groen,

de miereneter betrad als een monnik

met melodieuze passen het woud.

 

Pril als zuurstof op weidse ijle hoogten

liep de guanaco met gouden laarzen,

terwijl onbevangen de ogen van de lama

de tederheid van de wereld onder

de ochtenddauw aanschouwden.

 

De apen vlochten een eindeloos

erotisch rijgsnoer op de oevers

van de dageraad terwijl ze

muren van stuifmeel neerhaalden

en de paarse vlucht van de vlinders

van Muzo verschrikten.

 

Het was de nacht van de kaaimannen

de nog ongerepte nacht, wemelend

van opengesperde muilen in het slijk,

en in de slaapverwekkende moddervlakte

keerde een opalen gegrom van pantsers

naar de diepte van de aarde terug.

 

Met zijn fosforescerende afwezigheid

beroert de jaguar de bladeren,

de poema breekt door het sprokkelhout

met alcoholdronken ogen

die de wildernis doen branden.

 

De dassen woelen door de oevers

van de stroom, ze ruiken het nest

waar ze hun rode tanden

in het rillende genot zullen planten.

 

En op de bodem van de diepe waters

wordt de globale aarde omkneld

door de gigantische wurgslang

zwelgend in het rituele slijk

allesverslindend en religieus verbindend.

 

      Pablo Neruda, Canto General,

            Algunas Bestias. (eig.vert.)

En in de hoofden van de mensen der aarde

drijft de angst hen naar het verdovende licht.

Veinzen mag niet meer, liegen kan niet meer.

In het alles onthullende cameralicht verwordt

het menselijke spel tot een dodende waarheid.

 

Houd elkander bij de hand in de morgenschemer van 2006!

Archief

Europalia Rusland: van zeveraar tot bedelaar.

26 december 2005

Van Tsaar tot keizer was een vorm van geschiedschrijving die de nieuwe tsaar, Vladimir II in de nieuwste dynastie, graag aan de Europese Unie en zijn eigen onderdanen voorschrijft. De beroemde Russische tsaren werden gepresenteerd in een geur van Orthodoxe Heiligheid met iconen en kerkelijke parafernalia.
In het Jubelpark stond een treinwagen voor Siberië voor de deur geparkeerd voor wat nadien een lamentabele wandeling bleek te worden langsheen het virtuele traject van de Transsiberische spoorlijn van Moskou tot Vladivostok. Leuke weetjes, matig gepresenteerd in een semi-toeristische wandeling voor kinderen en bejaarden die er zin in hebben om zelf de taiga vanuit het treinraampje te bestuderen.
En dan was er da ongelooflijke tentoonstelling over de 'Hunnen', ja ja , de Hunnen kwamen ook uit Rusland, althans uit Siberië en ze hadden een paar tientallen minuscule voorwerpen uitgestald op een dozijn koeienvellen, gespen en pennen en ringen en krammen. En dat alles voor 5 Euro per bezoeker.
Faut le faire!

Alleen de Avant-Garde in Rusland 1900-1915 in het Paleis voor Schone Kunsten was de moeite, zeer de moeite.
Zeker voor mij.
Reeds 30 jaar zijn we er telkens weer bij geweest wanneer ergens in de hele wijde omtrek een tentoonstelling te bezoeken viel van die Russische Avant-Garde. We waren bij de grote Malevitsj tentoonstelling In Amsterdam, bij Lisitsky in Eindhoven, Tatlin in Tilburg, enz.
In Frankrijk en Duitsland en Engeland gingen we steevast langs. We lazen hun poëzie en literatuur, we hadden met hen te doen want in onze ogen hadden velen van hen op gruwelijke wijze geleden en vaak hun kunstopvattingen met de dood bekocht.
De geur van dissidentie was ons toen reeds welgevallig en we begrepen het allemaal perfect: van volksbevrijdende abstractie naar sociaal realistische agitprop. Het volk diende opgevoed te worden. En wie zich daar niet in kon vinden, diende zelf opgevoed te worden.

De tentoonstelling in Brussel, met een overigens boeiende en mooie catalogus, heeft me de ogen geopend. De schitterende presentatie van een doorsnede van het hele oeuvre van ondermeer N.S. Gontsjarova staat model voor de vele vrouwelijke kunstenaars in deze bewegingen. Ook de positie van heel wat artiesten die zich goed nestelden in de cenakels en aan de tafelen van het socialistische vaderland werd duidelijk gemaakt met ondermeer P.P. Kontsalovski.
Ik had me vroeger al vaak verbijsterd afgevraagd waarom K.S.Malevitsj zich niet gehouden heeft aan zijn Suprematistische iconografie. Hij had hiermee toch met enorme lef de toon gezet.
Maar Kasimir versukkeld in de gevangenis en werd daar allesbehalve kunstzinnig behandeld. Wanneer hij terugkwam in de Russische maatschappij beperkte hij zich tot het schilderen van menselijke figuren zonder aangezicht. Boeren zonder gezicht. Ik begreep dat niet.
Nu wel.
Wie na de toch wel fenomenale presentatie van prachtige kunstwerken naar de uitgang loopt, kan begrijpen hoe velen van deze kunstenaars niet alleen een ideologie en een artistieke opvatting huldigden die naadloos aansloot bij de maakbaarheidsideologie van de politieke leiders van hun land.
Toneel en film moeten gevrijwaard worden van allerlei psychologiserende onzin. Alle beelden worden herleid tot vorm, kleur en beweging met klank. Dat kan de volksmassa's opvoeden tot de Nieuwe Mens, L'Homme Nouveau van Josef Stalin.
Wie dit soort ideologieën in hun kunstbeleving aanhangt, kan niet schrikken als hij of zij zelf  door de maakbaarheidsideologen gewogen en te licht bevonden wordt.
In Chaplins film Modern Times wordt de positie van de arbeider als radertje in de industriële machinerie aangeklaagd, in de kunstwerken, filmen en toneelstukken van de Russische Avant Garde uit de jaren '20 worden de naamloze radertjes verheerlijkt. Mensen zijn geen zelfstandig denkende en handelende individuen meer. Mensen worden in het futuristische concept één met de machine die ze bedienen.
We dalen de trappen af naar de laatste zaal en worden geconfronteerd met 10 m² gymnasten die in roze, geel en wit onder de vanen van Lenin hulde brengen aan de minzame kameraad Kirov die dan al vermoord was in opdracht van Josip Stalin die zijn populariteit als partijchef in Leningrad kon missen als kiespijn. Geen enkel menselijk foutje in heel het immense doek te vinden, geen ironische tepelverstijving, geen vlekje op de witte broekjes. Kortom het leven van de nieuwe mens, de maakbare mens, zonder twijfel noch pijn.
De verbijsterende propaganda affiches door de grote avant-garde schilders en ontwerpers doen in niets onder voor die van de nazi's.
P.N.Filonov heeft een beklemmend portret van de leider gemaakt, zonder pupillen in de lege ogen. Hij was in ongenade gevallen en kon nauwelijks nog rondkomen met schilderklusjes en hoopte met het portret van de grote leider een opdracht in de wacht te slepen.
Daartegenover hangt het 'Hoofd van een boer' van K.S.Malevitsj. De boer heeft geen aangezicht. Het einde van de portretkunst als basis van een democratisch maatschappijconcept dat 500 jaar eerder voor het eerst in Vlaanderen en Noord Italië een aanvang genomen had.
Als je gezicht op zo'n manier wordt afgebeeld, al is het maar een keer, vergeet niemand je meer. Iemand die naar een afbeelding van jou kijkt voelt je in zijn nabijheid, al ben je nog zo ver weg. Ook iemand die je nooit in levende lijvige gezien heeft, kan, jaren na je dood, oog in oog met je komen, alsof je tegenover hem staat. Orhan Pamuk, Ik heet Karmozijn.
Vooraleer de Vlaamse primitieven en Italiaanse renaissanceschilders hun portretten naar het leven maakten was alleen iconografie aan de orde, geà?dealiseerde en gestileerde afbeeldingen. De grote disputen tussen de oosterse en westerse  kunstenaars waren in Malevitsj en Filonov met één klap tot stilstand gekomen.
Mensen hebben een individueel aangezicht. In het vaderland van het maakbare socialisme werden hun portretten herleid tot lege iconen. Hun levens zijn die van het vee, in een kudde, zonder naam, zonder betekenis: slachtvee, kanonnenvlees, kiesvee'?

 

Archief

sp.a met Vande Lanotte de partij van iedereen… en dus van niemand!

19 december 2005

In een amechtige poging om het tijdelijke succesrecept – ‘goed voor dé mensen’ (van de Dorpstraat of van de Kabinettenstraat?) van vaandelvluchtig voorzitter Stevaert te kopiëren lanceert Johan met Freya en misschien ergens nog wel een Caroline, maar die lijkt voorlopig voor het zingen de kerk uit te zijn, een nieuw succesvol verkiezingsthema.

Neen, niet onder het motto van ‘I Have A Dream…’

Neen, zo dwaas als Martin Luther K. is Johan niet.

Hij is heel veel slimmer…

Hij vraagt zijn leden, zijn militanten, zijn hardwerkend kader te durven,

te durven dromen…

van goedkope bouwgrond en warmte bij door vrije marktwerking gestegen energie en elektriciteitsfacturen.


Toen hij nog de hyperkinetische kabinetschef was van Louis Tobback presteerde deze excellentie het een jaar of tien geleden geflankeerd door de Gentse brulboei, vader van het consumenten – kletsmarieke een afgeladen zaal kameraden uit de federatie Mechelen Turnhout – ‘in goeien doen’ – te schofferen te Berlaar.

‘Dé mensen’ hadden een doorzonwoning of fermette gebouwd en voor ieder van hun kinderen een stuk bouwgrond gespaard, kortom ‘iedereen’ die zich had opgewerkt werd daar door Louis de maat genomen. Iedereen die in het onderwijs, de ziekenkas of de vakbond de touwtjes aan elkaar had weten knopen als een goede huisvader, c.q. –moeder, als hardwerkende tweeverdieners uit Vlaanderen, kreeg van Louis in groten doen te horen dat het maar eens gedaan moest zijn met dat ‘ikke-ikke-en de rest kan stikken’.

Dat was niet sociaal, niet solidair, niet socialistisch, quoi!

Fons Van Dijck was dan reeds in volle actie met het op punt stellen van de succesvolle verkiezingscampagne onder de slogan ‘Uw sociale zekerheid’ met de breed grijnzende kop van Louis Tobback er bovenop. De vertrouwde strategie van de angst moest de Agusta schandalen onder de mat houden tot na de verkiezingen. De omkoopgelden van een Italiaanse wapenfabrikant voor een helikopterorder van het Belgische leger werden ommers gebruikt voor wat heet ondersteuning van de partijpropaganda in sommige partijfederaties en andere min of meerdere frivole doeleinden, zoals het wippen van Willy Claes in zijn functie van Amerikanenvriend en Navo opperfreak.

Fons zou zijn inspanningen nadien verzilveren als kopman bij Telenet en meer recent als topman van VVL BBDO – waar hij de ‘Petrick’ Janssens heeft afgelost.

Patje heeft zich intussen na een minder succesvolle maar des te lucratievere periode als voorzitter van sp – onder zijn leiding nu ook met ‘.a’ – tot burgemeester van de Koekenstad uitgeroepen en zijn Kamerstek ingeruild voor een vijf jaar vaste zetel in het Vlaams parlement. Zij het dat de daaraan verbonden honoraria niet kunnen geïnd worden in een vennootschap zoals dat met die van sp.a voorzitter wel kon.


Fons zelf werkt zich nu in het zweet voor de VLD om daar het zwalpende schip te keren door de hardwerkende Vlamingen te verleiden, zij het niet met dromen of nachtmerries over verplichte verkoop van bouwgronden aan 60% van de marktwaarde.

De Fons is slimmer…

De enigen die iets aan oorlogen overhouden zijn immers niet de slachtoffers, niet de winnaars en zeker niet de verliezers. De enigen die in een oorlog netto winst opstrijken zijn immers de huurlingen die met hun diensten leuren bij de  meestbiedende.

Met de nieuwe slogan ‘Partij van Iedereen’ – PI - zet de sp.a nog een stap verder in het niets. PI is de halve omtrek van de cirkel gedeeld door de straal: 3,141592653… PI is een oneindig transcendent getal.

Van Werklieden, naar socialisten, andere socialisten en recentelijk consumenten, is het nu de partij van ‘iedereen’, en dus van niemand.

Het lijkt als een versleten hoer die geen succes meer heeft onder het beter gesitueerde clientèle en in arrenmoede zich dan maar aanbiedt aan ‘iedereen’. Neem mij, kies mij, smeekt ze de consument, ik ben er voor iedereen, ei zo na gratis.


Dat belooft voor het ideologisch congres van maart 2006, dat het roemruchte Charter van Quaregnon (1894) moet herdenken en actualiseren. De toenmalige ideologen en partijbonzen hadden op z’n minst begrepen dat de motor van de maatschappij en de geschiedenis op de klassenstrijd draaide.

Vandaag zijn er alleen nog consumenten en producenten die door Freya als een strenge schooljuf met smaak op de vingers werden getikt.
Maar sinds zaterdag zijn zelfs die eraan voor hun moeite wanneer ze nog zouden gedroomd hebben van een kastijding door de meesteres zelve.

Sp.a is er nu zelfs niet meer voor de consumenten. Ze is er nu nog alleen voor ‘iedereen’.

Fons Van Dijck heeft het geweten. Hij heeft Johan met Freya et les autres erin geluisd.

De Blauwe Schuit krijgt de wind in de zeilen onder de vlag van de hardwerkende tweeverdieners, dat lokt onontkoombaar een reactie uit bij de Rozerillerige Boekanier. Die keert zijn huik naar de wind en vaart dan niet langer onder de vlag van de dompelaars, de zieken, weduwen en wezen, de gepensioneerden, de werklozen en de –mensen laat staan de consumenten. Neen, Krentenbaard hijst meteen beverig de zeilen voor ‘Iedereen’. 

En dus voor niemand. Alsof ‘iedereen’ dezelfde belangen heeft.


Het ‘tunnelkijken’ in de Wetstraat is dodelijk. Voor de kijkers en hun entourage. Ze kunnen geen afstand nemen van de macht en klampen zich aan mekaar vast op een wankele troon in een grote gevaarlijke vijver vol krokodillen van het populisme die ze zelf zo genereus gekweekt hebben dat ze tenslotte het grootste offer dienen te brengen: zichzelf naar de uitgang laten begeleiden als voer voor de hellehonden.

Iedereen!


 

Archief

Turks Fruit

12 december 2005

Reisverlag met lectuur en bedenkingen…

Dé Stad,
wellustige hoer aan de wateren van de Bosporus…
De Islam,
God zal de zijnen herkennen…
Hét Land
« De la démocratie en Turquie… »
Theaters,
Essentieel voor een democratisch bestel
Odeon,
Onmisbaar voor een representatieve democratie.
De drie ‘G’s’,
Culturele, politieke, sociale en economische identiteitsbeleving.

« De la démocratie en Asie Mineur… »

Democratie kan niet zonder leugen, zonder veinzen, zonder toneelspel

Tot het wezen van zo’n democratische cultuurvorm
moet het besef van de theatrocratie behoren.

Inbreuken op de privacy van de burger, intelligente camera’s
ondermijnen onder het mom van beveiliging tegen terreurdreiging
de kern van iedere democratie, de kunst van het veinzen.

De democratie wordt gefnuikt door het populisme.
Theater wordt ingeruild voor Arena, Circus, Stadion.

“Mein kampf” en “Vogels zonder Vleugels”

 

Lees verder »

Archief

Wanneer vrouwen de troon bestijgen, trekt de macht zich terug in de coulissen'?Wanneer mannen zich wanhopig aan de macht vastklampen, wordt vanuit de coulissen aan de touwtjes getrokken'?

4 december 2005

Wanneer vrouwen de troon bestijgen, trekt de macht zich terug in de coulissen…Wanneer mannen zich wanhopig aan de macht vastklampen, wordt vanuit de coulissen aan de touwtjes getrokken…


Naar aanleiding van het boeiende bezoek aan de tentoonstelling “Dames met klasse” te Mechelen bleef er een tekortkoming door mijn hoofd spoken.
Waarom wordt er niet gesproken over de confrontatie met het opkomende verzet tegen de Spaanse overheerser in die periode.
Bij enig zoekwerk, valt mijn goude carolus met een rinkelende klank op de harde tegels van mijn paleis: het gaat in Mechelen alleen over Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije – dames met klasse en landvoogdessen der Nederlanden.
Maar er was ook een derde dame in het regentenspel…

Lees verder »

Archief

Le Canal du Midi à? vélo! '? 25/3 '? 1/4/2005

26 oktober 2005

Le Canal du Midi à? vélo! '? 25/3 '? 1/4/2005
De weg die wij gegaan zijn,
van west naar oost
en van noord naar zuid:
'?Wij stonden stijf van de zekerheden,
 en veelal ging het om dwaasheden.'?

 

Revolutie maken betekende niet zozeer de machtsovername voorbereiden, het was veeleer leren doodgaan. Dat lijkt nuttig als je erg jong bent. Vervolgens kwam de tijd dat jullie niet langer naar de bioscoop gingen, revolutie mocht met zulke beuzelarijen geen tijd verliezen, maar jullie leefden als het ware in een film, een low budget detective. '? Papieren tijger, Olivier Rolin, Meulenhoff , p.11.

Lees verder »

Archief

Steve Stevaert, de politicus in Hoge bomen op woensdag 26/10/2005, Canvas 20.45 uur

24 oktober 2005

De toekomstige voorzit(s)ter zal nog veel havana’s  moeten lurken want de leden of de kiezers alleen maar verleiden maar niet bevredigen is zeer gevaarlijk niet alleen in de prostitutie of het huwelijk maar veel erger nog in de massagemeenschap.
Er is niets zo riskant als – zoals de regering nu heeft gedaan – bij de bevolking verlangens te wekken door beloftes van gratis belastingsverlagingen en andere goedkope verleidingstechnieken en dan die geilheid abrupt frustreren.
Dit leidt net zoals bij jonge kerels en dito stieren tot een golf van razernij die ze dan nu nog pervers willen tergen zoals de VLD en BiZa Dewael met banderilla’s in de schoft en een rode lap voor de ogen in de hoop de simpele rozig rode ridders die de stier proberen te berijden in moeilijkheden te brengen. Maar ze beseffen in dit gevaarlijke spelletje niet hoe zijzelf als torero door diezelfde razende stier op de horens kunnen gepakt worden.

Ik vond de Hoge Bomen over de vaandelvluchtige voorzitter geen goed programma, in essentie enkel savoureerbaar door echte insiders, want je moest precies weten wie er in beeld kwam, waar, wanneer en waarom of waarom daar en op die plaats juist niet.
Je kon niet goed verstaan wat ze precies vertelden als je geen voorkennis had, zoals aan de toog bij de VRT waar Siegfried Bracke in zijn dan nog stralende overmoed Farah even een poepje liet ruiken.

Anderzijds hebben kijkers die er niets en niemand van kennen en het toch uithielden tot het einde een gevoel overgehouden van verbijsterende eenzaamheid, triestheid, leegte, onwezenlijke en ijselijke koude tussen mensen die beweren een team, een vriendenploeg te vormen. Ze spelen allen theater, zij het niet als gezelschap maar als individuen die niet met maar tegen en over elkaar heen proberen te spelen.

Maar dat is het leven zoals het is, in de cenakels te Brussel! 

Hoge Bomen toonde een beeld van een man die slim genoeg was om te weten dat het met hem en zijn partij afgelopen is en die liever niet strijdvaardig ten onder gaat opdat de nieuwe generatie op hem zou kunnen bouwen, maar eerder koortsachtig een uitweg zoekt naar het bronsgroene eikenhout van de warme thuisbasis.

De ontboezemingen van de overwinningsgeile toekomstige minister president Leterme tegen  Steve op de witte lederen zetels in het Vlaamse parlement op de VRT- verkiezingsavond dat zij gelukkig een kartel hadden gevormd want dat het Blok anders de grootste partij was geweest en de repliek van Stevaert dat het Blok zal blijven groeien, was voor mij dé uitspraak van het hele programma. 

Hij wist dat het gedaan was, ook met hem, der Vogelfänger…

http://www.zomeropera.be/synopsis/synopsis.htm

Der Vogelfänger bin ich ja
Stets lustig, heißa, hopsassa!
Ich Vogelfänger bin bekannt
Bei Aly und im ganzen Land.
Weiß mit dem Locken umzughen
Und mich aufs Pfeifen zy verstehn.
Drum kann ich froh und lustig sein,
Denn alle Vögel sind ja mein.

Der Vogelfänger bin ich ja
Stets lustig, heißa, hopsassa!
Ich Vogelfänger bin bekannt
Bei Aly und im ganzen Land.
Ein Netz für Mädchen mochte ich,
Ich fing sie dutzendweis fur mich!
Dann Sperrte ich sie bei mie ein,
Und alle Mädchen wären mein.

Wenn alle Mädchen wären mein,
So tauschte ich brav Zucker ein:
Die, welche mir am liebsten wär,
Der gäb ich gleich den Zucker her.
Und küßte sie mich zärtlich dann,
Wär sie meinWeib und ich ihe Mann.
Sie schlief an meiner Seite ein,
Ich wiegte wie ein Kind sie ein.

 

 

Lees verder »

Archief

Verwarring ten top…bij de PCB: Ontwaakt verworpenen der aarde…

18 oktober 2005

Eens stond PCB voor de Parti Communiste Belge die intussen een mooie dood gestorven is.

Vandaag is een nieuwe PCB opgestaan, de Partij voor de Consumentenbelangen, een heel nieuwe invulling voor de term ‘socialisme’ door de piepjonge vice premier en minister van ‘t een en ‘t ander en vooral van consumentenzaken.

De kloof met haar oude en nieuwe achterban wordt met de dag groter, omdat de uitgangspunten van de ministers en partijvoorzitter verschillend zijn van die van de consumenten, de kiezers en de werkende en werkloze mensen, die uit de Dorpsstraat, weet u nog wel.

De consumenten, kiezers, werkenden en werklozen, jongeren en ouderen willen vooral een fatsoenlijk en goed leven voor henzelf en wie voor hen en na hen komt. Dat daartoe eenieder moet kunnen werken voor een fatsoenlijk inkomen zal intussen eenieder bekend zijn. Dat dit niet kan wegens maximale winststreven en dus herstructureringen, delocalisaties enz. is evenzeer duidelijk. Maar dat ze nu nog geplukt en in de nek gezeken worden door hun zogezegde vertegenwoordigers in de regering is helemaal van de pot gerukt.

Langer werken voor een pensioen, terwijl jongeren geen baan kunnen krijgen, zeker niet aan een fatsoenlijk loon. Is dat intergenerationele solidariteit?

Vande Lanotte gaat het uitleggen aan de fabriekspoorten.

Dat hij zich haast, want steeds meer werknemers komen op straat en willen uiting geven aan hun razernij, ook die van het ACV die zich dubbel bekocht voelen.

De nationale pers maar zalf strijken, en dat terwijl Bruno Tuybens, een nieuwe huurling van de sp.a, deskundig in ethisch beleggen bij KBC, misschien ook eens kan uitvogelen hoe de kleine spaarder, die van de weersomstuit kleine belegger is moeten worden, zijn spaargeld ethisch kan beleggen, ‘t is te zeggen, hoe hij na betaling van belastingen en sociale bijdragen op dat spaargeld, een tweede belasting kan vermijden. Dat lijkt alleszins ook ethisch, vergeleken met de paar honderd Belgische families die dank zij fiscale spitstechnologie en delocalisatie wel aan de gratis belastingsverlagingen van de ploeg Verhofstadt kunnen ontkomen.

Het lijkt alsof hij hyperkinetisch begint te halucineren…

Lees verder »

Archief

juli 2004: Turnhout-Marseille met de fiets en een paar boekjes…

9 oktober 2005

Ja’, zei de gerechtsbode, ‘alle mensen die u hier ziet zijn verdachten’.
‘ Echt waar?’ zei K. ‘Dan zijn het lotgenoten van mij.’
 (Franz Kafka, Het Proces.)

 “Gezonde mensen houden afstand van zieke mensen, schreef Frans Kafka eens aan Milena Jesenska, maar ook zieke mensen houden afstand van gezonde”. p. 201
“Wie zou zo lichtzinnig kunnen zijn een leven te verzinnen, als er zoveel levens zijn die het verdienen om naverteld te worden, want elk van die levens is een roman op zich, een netwerk met vertakkingen naar andere romans en andere levens”. p. 421
Antonio Munoz Molina, Sefarad, het boek der ballingen.

Turnhout Marseille, 1 tot 14 juli 2004
Pontecchio Polesine (Rovigo) 16/7-2/8/2004

« Het zwijgen op een vraag is als het afketsen van een wapen op een schild of harnas. Verstommen is een extreme vorm van afweer, waarbij voor- en nadelen elkaar in evenwicht houden. Wie blijft zwijgen geeft zichzelf weliswaar niet bloot, maar daardoor lijkt hij  gevaarlijker dan hij is. Men vermoedt dat hij veel te verzwijgen heeft. (…)”(p. 325)
 “Socrates wordt in de dialogen van Plato tot een soort koning van de vraag gekroond. Hij versmaadt elke gebruikelijke vorm van macht en gaat alles wat eraan zou kunnen herinneren zorgvuldig uit de weg. De wijsheid waarin hij uitblinkt, kan ieder die maar wil bij hem komen halen. Hij deelt haar echter niet vaak in een sluitende redering mee, maar hij stelt zijn vragen. In de dialogen is ervoor gezorgd dat hij de meeste en de belangrijkste vragen stelt. Hij laat zijn toehoorders niet meer los en dwingt hen tot scheidingen van de meest verscheiden aard. Zijn heerschappij over hen bereikt hij uitsluitend door vragen.”(p.327)
Elias Canetti, Massa en Macht

Lees verder »

Archief

Liber Amicorum Herman Heyns

28 september 2005

Hij ademt zijn naam als
een zeldzame alliteratie
die zinderend schuurt
door een open orgelpijp
met gerookte stembanden
verborgen in een locomotief
van afgemeten en daarom
verweten en verbeten passie.

Zelfs wanneer de zijnen
vijf jaar op een zijspoor
van de schone schijn
verbeten wachtten op het sein,
dan nog wist Herman Heyns
de wissels te verleggen tot 
een vrije baan voor zijn
Warandetrein in de vaart
der volkeren die deze stad
zo vaak zal blijven missen.

Maar wij prijzen Herman
omdat hij al die vele jaren
in het politieke spoorboekje
oog bleef houden voor
de wissel op de toekomst
van kunst en cultuur
en zo jonge mensen
een theater kon bieden
voor hun gretige handen
die smeekten om verlost
te worden uit zand en klei
en paarse kronkelheide.

Al speelde hij op het publiekstoneel
vaak een god die in het diepste
zijner gedachten onbewogen
door een vergrootglas het leed
en de emoties van het Kempendom
over schouwde, al leek hij een vorst
die de immanentie van zijn macht
met niemand wenste noch kon delen,
toch woedde bij Herman Heyns
voorwaar de passie die van ons
mensen kunstenminnaars maakt.

Zo’n metamorfose vreet de emoties
van het hart ingehouden en beheerst
want de wereld is een schouwtoneel,
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
Volhardend in talent haal je het voorplan,
speel je een tijd de hoofdrol, dan een bijrol
tot je eindigt als souffleur.
En tot slot zie je hoe het doek valt
in de rustgevende zekerheid dat
wie na ons komt altijd verder zal sporen
in de cadans van de Warandetrein
waar kunst de wereld niet zal redden
maar wel ons lijden verluchten en verlichten kan.

Het ga je goed, Herman Heyns!

Jan Van Duppen

Archief

Liber Amicorum Marcel Geivaerts sp

26 september 2005

Waarde Kameraad Marcel,

Van de jaren dat ik jou heb meegemaakt
als voorzitter van de sp-federatie Mechelen-Turnhout
zal me altijd de memorabele vergadering bijblijven
in het achterafzaaltje van het Volkshuis te Herentals
waar jij door een ferme Mechelse stemafspraak
achter je rug gedesavoueerd werd als voorzitter.
De dienstdoende voorzitter schrok zozeer
van deze zich zo plots aandienende opportuniteit
dat hij de zitting schorste om “Mechelen de kans
te geven nog eens goed na te denken over wat ze
aan het doen waren en dan opnieuw te stemmen”.

In goede sp traditie, nietwaar kameraden,
stemmen  tot ze zich erbij neerleggen …

Jij stond op, aanschouwde je aanklagers,
- die jouw blik met gebogen hoofd ontweken –
en vouwde je documenten samen in je tas.
Met je hoofd rechtop hield je de eer aan jezelf:
niet als slaaf geboren en zeker niet van plan
je als slaaf te laten afmaken door de kameraden.

Alle finesses van zo’n staaltje congresmanipulatie
waren mij toen nog niet zo duidelijk.
Ik was nog jong en onvoldoende ingewijd
in het gekonkel in de cenakelen van zo’n partij,
maar ik had wel achting voor jouw houding:
Ni Dieu Ni Maître !

Daarom heb ik je toen ook als afscheidsgeschenk
Simon Singhs ‘Het laatste raadsel van Fermat’ gegeven:
er bestaat namelijk geen oplossing voor n>2
bij de stelling van Pythagoras zoals
Andrew Wiles uiteindelijk kon bewijzen.

Dr. Jan Van Duppen, huisarts in ballingschap
gewezen, voormalig, ex…
voor wezen, gemalen, ut…
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Gemeenschapssenator
Turnhouts gemeenteraadslid

Vorige berichten »