knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Samen tegen een nieuw totalitarisme

10 maart 2006

Samen tegen een nieuw totalitarisme – Salman Rushdie en anderen


 
Na het fascisme, het nazisme en het stalinisme te hebben overwonnen, wordt de wereld nu geconfronteerd met een nieuwe totalitaire dreiging: het islamisme.


Wij, schrijvers, journalisten, intellectuelen, roepen op tot verzet tegen religieus totalitarisme en tot de verspreiding van vrijheid, gelijke kansen en seculiere waarden voor iedereen.


De gebeurtenissen na de publicatie van tekeningen van Mohammed in Europese kranten onderstrepen de noodzaak te strijden voor deze universele waarden. Deze strijd kan niet met wapens worden beslecht, maar moet op ideologisch niveau worden gevoerd.


We zijn getuige van noch een botsing der beschavingen noch van een tegenstelling tussen West en Oost, maar van een wereldwijde strijd tussen democraten en theocraten. Zoals alle totalitaire ideologieën, wordt het islamisme gevoed door angsten en frustraties. De haatpredikers spelen in op deze gevoelens bij het recruteren van hun bataljons met als doel een onvrije en ongelijke wereldorde te vestigen.


Wij stellen duidelijk en vastberaden: niets, zelfs geen wanhoop, kan de keuze voor obscurantisme, totalitarisme en haat rechtvaardigen. Islamisme is een reactionaire ideologie die een eind maakt aan gelijkheid, vrijheid en secularisme waar het zich ook maar voordoet.


Succes voor het islamisme leidt tot een wereld van dominantie: de dominantie van mannen over vrouwen, van islamisten over alle anderen. Om dit te verhinderen, dienen we onderdrukte en gediscrimineerde volkeren toegang tot de universele rechten te geven.


Wij verwerpen het cultuurrelativisme, wat betekent dat we zouden moeten accepteren dat moslimmannen en vrouwen blijven verstoken van hun recht op gelijkheid, vrijheid en seculiere waarden in naam van respect voor culturen en tradities.


Wij weigeren afstand te doen van onze kritiek uit angst te worden beschuldigd van islamofobie, een ongelukkige term die kritiek op de islam als geloof verwart met stigmatisering van zijn aanhangers.


Wij pleiten voor de universele erkenning van de vrijheid van meningsuiting, zodat in alle continenten ruimte ontstaat voor kritiek, op alle vormen van misbruik en alle dogma’s.


Wij doen een beroep op alle democraten en vrije geesten in alle landen ernaar te streven dat onze eeuw een eeuw van Verlichting wordt en niet een van obscurantisme.


Salman Rushdie en anderen

 

VVD. Writer of the film Submission which caused the assasination of Theo Van Gogh by an islamist in november 2004, she lives under police protection.

Chahla Chafiq
She is a writer from iranian origin, exiled in France is a novelist and an essayist. She’s the author of "Le nouvel homme islamiste , la prison politique en Iran " (2002). She also wrote novels such as "Chemins et brouillard" (2005).

Caroline Fourest
Essayist, editor in chief of Prochoix (a review who defend liberties against dogmatic and integrist ideologies), author of several reference books on « laicité » and fanatism : Tirs Croisés : la laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (with Fiammetta Venner), Frère Tariq : discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, et la Tentation obscurantiste (Grasset, 2005). She receieved the National prize of laicité in 2005.

Bernard-Henri Lévy
French philosoph, born in Algeria, engaged against all the XXth century « ism » (Fascism, antisemitism, totalitarism, terrorism), he is the author of La Barbarie à visage humain, L’Idéologie française, La Pureté dangereuse, and more recently American Vertigo.

Irshad Manji
She is a Fellow at Yale University and the internationally best-selling author of "The Trouble with Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith" (en francais: "Musulmane Mais Libre"). She speaks out for free expression based on the Koran itself. Née en Ouganda, elle a fui ce pays avec sa famille musulmane d’origine indienne à l’âge de quatre ans et vit maintenant au Canada, où ses émissions et ses livres connaissent un énorme succès.

Mehdi Mozaffari
He is a professor from iranian origin and exiled in Denmark, is the author of several articles and books on islam and islamism such as : Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini, Fatwa: Violence and Discourtesy and Glaobalization and Civilizations.

Maryam Namazie
Writer, TV International English producer; Director of the Worker-communist Party of Iran’s International Relations; and 2005 winner of the National Secular Society’s Secularist of the Year award.

Taslima Nasreen
She is born in Bangladesh. Doctor, her positions defending women and minorities brought her in trouble with a comittee of integrist called ‘Destroy Taslima’ and to be persecuted as ‘apostate’

Salman Rushdie
He is the author of nine novels, including Midnight’s Children, The Satanic Verses and, most recently, Shalimar the Clown. He has received many literary awards, including the Booker Prize, the Whitbread Prize for Best Novel, Germany’s Author of the Year Award, the European Union’s Aristeion Prize, the Budapest Grand Prize for Literature, the Premio Mantova, and the Austrian State Prize for European Literature. He is a Commandeur of the Ordre des Arts et Lettres, an Honorary Professor in the Humanities at M.I.T., and the president of PEN American Center. His books have been translated into over 40 languages.

Philippe Val
Director of publication of Charlie Hebdo (Leftwing french newspaper who have republished the cartoons on the prophet Muhammad by solidarity with the danish citizens targeted by islamists).

Ibn Warraq
Author notably of Why I am Not a Muslim ; Leaving Islam : Apostates Speak Out ; and The Origins of the Koran , is at present Research Fellow at a New York Institute conducting philological and historical research into the Origins of Islam and its Holy Book.

Antoine Sfeir
Born in Lebanon, christian, Antoine Sfeir choosed french nationality to live in an universalist and « laïc » (real secular) country. He is the director of Les cahiers de l’Orient and has published several reference books on islamism such as Les réseaux d’Allah (2001) et Liberté, égalité, Islam : la République face au communautarisme (2005).


Dit document werd afgeprint van op de website van Liberales, een onafhankelijke, liberale denktank. Bezoek onze website op http://www.liberales.be.

Leave a Comment

Please note: Uw reactie wordt bekeken voor publicatie, dit kan even duren.